Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της μουσικής

  • Κωδικός: ΚΑ2041
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δάφνη Τραγάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2014-2015 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-21:00, αίθουσα Θ

Περίληψη

Το μάθημα εστιάζει στην διερεύνηση της μουσικής ως πολιτισμικού φαινομένου που μπορεί να κατανοηθεί σε σχέση με τις κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές διαδικασίες. Μέσα από μία κριτική συζήτηση των κυρίαρχων επιστημολογιών στις μουσικές σπουδές παρουσιάζει τους θεωρητικούς και μεθοδολογικούς προσανατολισμούς που έχουν προσδιορίσει την ανθρωπολογική έρευνα των μουσικών πρακτικών, όπως και τις πολιτισμικές ερμηνείες και ορισμούς της "μουσικής".

Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις που χρησιμεύουν στη διαχείριση ζητημάτων άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς, πολιτισμικής πολιτικής και θεσμών, όπως και της οργάνωσης αρχείων, μουσειακών εκθέσεων, μουσικο/πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Συγγράμματα

  • Γκερ Λ. (2005): Το φανταστικό μουσείο των μουσικών έργων, Αθήνα: Εκκρεμές
  • Μπλάκινγκ Τζ. (1986): Η έκφραση της ανθρώπινης μουσικότητας, Αθήνα: Νεφέλη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας