Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία της μουσικής

  • Κωδικός: ΚΑ2041
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δάφνη Τραγάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2017-2018 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2014-2015 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα εστιάζει στην διερεύνηση της μουσικής ως πολιτισμικού φαινομένου που μπορεί να κατανοηθεί σε σχέση με τις κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές διαδικασίες. Μέσα από μία κριτική συζήτηση των κυρίαρχων επιστημολογιών στις μουσικές σπουδές παρουσιάζει τους θεωρητικούς και μεθοδολογικούς προσανατολισμούς που έχουν προσδιορίσει την ανθρωπολογική έρευνα των μουσικών πρακτικών, όπως και τις πολιτισμικές ερμηνείες και ορισμούς της "μουσικής".

Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις που χρησιμεύουν στη διαχείριση ζητημάτων άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς, πολιτισμικής πολιτικής και θεσμών, όπως και της οργάνωσης αρχείων, μουσειακών εκθέσεων, μουσικο/πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Συγγράμματα

  • Nettl, Β. (2016): Eθνομουσικολογία, Αθήνα: Νήσος
  • Μπλάκινγκ Τζ. (1986): Η έκφραση της ανθρώπινης μουσικότητας, Αθήνα: Νεφέλη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας