Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία και κόμικς

  • Κωδικός: ΚΑ2081
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2015-2016 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό εστιάζει στο ιδιαίτερα δημοφιλές είδος των εικονογραφημένων μυθιστορημάτων ή μυθιστορημάτων-κόμικς (graphic novels). Τα έργα αυτά σήμερα αξίζουν την προσοχή μας από ανθρωπολογική σκοπιά γιατί σε πολλές περιπτώσεις αναπτύσσουν βαθιά πολιτισμική κριτική, θίγοντας σύνθετα και επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα, αλλά πετυχαίνουν επίσης, λόγω της μορφής τους, να επικοινωνούν με και να συγκινούν ένα ευρύ κοινό.

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα διαβάσουμε το βιβλίο Κατανοώντας τα Κόμικς του Scott McCloud και θα μιλήσουμε για τις ιδιαιτερότητες της οπτικής γλώσσας των κόμικς (σε σχέση με θέματα όπως, π.χ., η ταύτιση, η έννοια του χρόνου, η σημειωτική, κ.ά.).

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος θα διαβάσουμε επιλεγμένα κόμικ-μυθιστορήματα ως «εθνογραφίες», ανοίγοντας συζητήσεις για το κοινωνικό και πολιτικό συμφραζόμενο στο οποίο αναφέρονται, καθώς και για την αισθητική πρόταση του κάθε έργου. Ανάμεσα στα βιβλία που θα διαβάσουμε είναι τα εξής: Μaus I & II (Spiegelman), Palestine και Safe Area Goražde (Sacco), Περσέπολις (Satrapi), Fun Home (Bechdel), Epileptic (David B.), Αmerican Born Chinese (Yang) και Building Stories (Ware).

Το τελευταίο και τρίτο μέρος του μαθήματος θα αφιερώνεται στις παρουσιάσεις των ομαδικών κόμικ-πρότζεκτ που θα ετοιμάσουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτήτριες και φοιτητές.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας