Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ψηφιακός πολιτισμός

  • Κωδικός: ΚΑ2181
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα εστιάζει στην έννοια του ψηφιακού πολιτισμού δίνοντας έμφαση στην ανθρωπολογική του μελέτη και την εθνογραφική του προσέγγιση. Στις ενότητες του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικές ανθρωπολογικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες με σημείο αναφοράς το διαδίκτυο και τα νέα ψηφιακά μέσα. Θα παρουσιαστούν τα μεθοδολογικά σχήματα που έχουν προταθεί με σκοπό την εθνογραφική προσέγγιση πολιτισμών και κοινωνικοτήτων που αναδύονται στα σύγχρονα αυτά τεχνοτοπία, καθώς επίσης και οι ιδιαίτερες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η εθνογραφία στην εποχή των μεγάλων δεδομένων. Κεντρικές ανθρωπολογικές έννοιες (πεδίο, σώμα, ταυτότητα, ανταλλαγή, κοινότητα) θα εξεταστούν με σκοπό τη διάγνωση του αν είναι επαρκείς στην προσπάθεια εθνογραφικής διερεύνησης του ψηφιακού πολιτισμού ή αν απαιτείται η επανερμηνεία και ανασημασιοδότησή τους. Συγχρόνως θα εξεταστούν νέες έννοιες και αναλυτικά εργαλεία που αναδύονται, καθώς και πρακτικές που προκύπτουν στην νέα τεχνοκοινωνικότητα. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συνομιλία της ανθρωπολογίας με τον χώρο των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και τη θεωρία των σπουδών επικοινωνίας και νέων μέσων.

Συγγράμματα

  • Levy, P. (1999): Δυνητική πραγματικότητα: Η φιλοσοφία του πολιτισμού και του κυβερνοχώρου, Αθήνα: Κριτική
  • Αυδίκος Ε. (επιμ.) (2016): Πολιτισμοί του Διαδικτύου, Αθήνα: Πεδίο
  • Παπαηλία, Π., Πετρίδης, Π. (2015): Ψηφιακή εθνογραφία, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας