Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Σύγχρονες Αναγνώσεις της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας

  • Κωδικός: ΚΑ2231
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Έλενα Τζελέπη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

  • Τζελέπη Ε. (επιμ.) (2014): Οι Αντινομίες της Αντιγόνης: Κριτικές θεωρήσεις του πολιτικού, Αθήνα: Εκκρεμές
  • Butler J. (2014): Η διεκδίκηση της Αντιγόνης: Η συγγένεια μεταξύ ζωής και θανάτου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας