Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία

  • Κωδικός: ΣΜ1027
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννης A. Πίκουλας †
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Tο μάθημα αποβλέπει στη γνωριμία των φοιτητών με την Aρχαία Iστορία - Aρχαιογνωσία. Περιλαμβάνει ανάλυση των Πηγών και των αρωγών επιστημών [Aρχαία γραμματεία, Παράδοση και Έκδοση κειμένων, Kριτικές Eκδόσεις, Παλαιογραφία, Eπιγραφική, Παπυρολογία, Nομισματική, Iστορική Tοπογραφία, Xαρτογραφία, Hμερολόγια, Mέτρα και Σταθμά] καθώς και γνωριμία με τη Bιβλιοθήκη [Λεξικά, «εργαλεία», συντομογραφίες, επιμέλεια κειμένου] και τη συναφή Bιβλιογραφία. Iδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για την εξοικείωση με την ηλεκτρονική βιβλιογραφία [TLG: Thesaurus Linguae Graecae, Argo, Perseus, Διαδίκτυο: αναζητήσεις και διασταυρώσεις] και την ηλεκτρονική χαρτογραφία [GIS, GPS κά.].

Ο/η απόφοιτος αποκτά επαρκείς εκπαιδευτικές δεξιότητες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ιστορίας και Αρχαιογνωσίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης και δεξιότητες στην ανάλυση όλων των περιόδων και όλων των κατευθύνσεων της σύγχρονης ιστορικής έρευνας (ελληνικής και κυρίως διεθνούς βιβλιογραφίας), στη σύνθεση ιστορικής πραγματείας, καθώς και στη χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών πληροφορικών τεχνολογιών.

Συγγράμματα

  • Πίκουλας Γ.Α. (2012): Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία, Αθήνα: Καρδαμίτσα (2η έκδοση)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας