Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανόνες δήλωσης μαθημάτων για εισακτέους πριν το 2017

Κανόνες δήλωσης μαθημάτων για εισακτέους 2012-2016

Α) Δηλώνονται μόνο μαθήματα που προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο.
Β) Όπου παρακάτω απαντάται η ένδειξη ν, νοούνται 6 μαθήματα.
Γ) Σύνολο (ECTS  ανά εξάμηνο): 30.
Δ) Πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά μάθημα: 5

Α’ Έτος (1ο και 2ο εξάμηνο σπουδών)

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν μαθήματα.

Νοούνται ως ν:

 • Τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα που διδάσκονται στο εξάμηνο. Πρέπει να δηλωθούν όλα.
 • Το ειδικό  μάθημα υποδομής ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Το πρώτο και δεύτερο επίπεδο ξένης γλώσσας.

Κατόπιν των παραπάνω  δηλώνονται μόνο από τον κατάλογο των ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ή ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, με θεματική κλασικής ή νεοελληνικής φιλολογίας (κωδικός που ξεκινά από ΦΛ), ή παιδαγωγικών, ή κοινωνιολογίας, μέχρι και τη συμπλήρωση των ν μαθημάτων.

Β’ Έτος (3ο και 4ο εξάμηνο)

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν μαθήματα.

Νοούνται ως ν:

 • Κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.
 • Το τρίτο και τέταρτο  επίπεδο ξένης γλώσσας
 • Όσα δηλώνονται μόνο από τον κατάλογο των ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ, ή ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ μόνο με θεματική κλασικής ή νεοελληνικής φιλολογίας (κωδικός που ξεκινά από ΦΛ), ή παιδαγωγικών, ή κοινωνιολογίας.

Γ’ Έτος (5ο και 6ο εξάμηνο)

Δηλώνεται η κατεύθυνση σπουδών (Ιστορίας ή Αρχαιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) στην αρχή του 5ου εξαμήνου.

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν+3 μαθήματα.

Νοούνται ως ν:

 • Όσα δηλώνονται από όλα τα μαθήματα του εξαμήνου (φροντιστηριακά, σεμινάρια, ΝΤ, καταστατικά, κατεύθυνσης)  και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.

Τα +3 αφορούν:

 • Κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.
 • Στη συνέχεια μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.

Δ’ Έτος (7ο και 8ο εξάμηνο)

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν+3 μαθήματα.

Νοούνται ως ν:

 • Όσα δηλώνονται από όλα τα μαθήματα του εξαμήνου και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.

Τα +3 αφορούν:

 • Κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.
 • Στη συνέχεια όσα μαθήματα απομένουν από όλα τα διαθέσιμα μαθήματα του εξαμήνου.

Επί πτυχίω

Δηλώνονται κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.

Δηλώνονται μαθήματα από όλα τα διαθέσιμα του εξαμήνου.

Προϋποθέσεις για λήψη πτυχίου

 • 3 Υποχρεωτικά μαθήματα
 • 3  Μαθήματα Νέων Τεχνολογιών
 • 3  Σεμινάρια
 • 16 Μαθήματα Κατεύθυνσης (από αυτά τα μαθήματα τα 8 θα είναι  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ)
 • 16 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

41 Μαθήματα + 1 ΗΥ +4 ΞΓ + 2 ΦΡ (που δε μετρά ο βαθμός τους στο πτυχίο) = 48 x 5 ECTS = 240 ECTS

Κανόνες δήλωσης μαθημάτων για εισακτέους πριν το 2012

Α) Δηλώνονται μόνο μαθήματα που προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο.
Β) Όπου παρακάτω απαντάται η ένδειξη ν, νοούνται 6 μαθήματα.

Α’ Έτος (1ο και 2ο εξάμηνο σπουδών)

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν+1 μαθήματα.

Νοούνται ως ν:
Τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα που διδάσκονται στο εξάμηνο. Πρέπει να δηλωθούν όλα.
Όσα κατόπιν των ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ δηλώνονται μέχρι και τη συμπλήρωση των ν μαθημάτων. Επιλέγονται μόνο από τον κατάλογο των ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ.
Στην περίπτωση που οι πρωτοετείς επιθυμούν να δηλώσουν +1 μάθημα, αυτό μπορεί να είναι μόνο ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, με θεματική κλασικής ή νεοελληνικής φιλολογίας (κωδικός που ξεκινά από ΦΛ), ή παιδαγωγικών, ή κοινωνιολογίας.

Β’ Έτος (3ο και 4ο εξάμηνο)

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν+3 μαθήματα.

Νοούνται ως ν:
Όσα δηλώνονται μόνο από τον κατάλογο των ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ.
Ένα (εντός των ν) ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, μόνο με θεματική κλασικής ή νεοελληνικής φιλολογίας (κωδικός που ξεκινά από ΦΛ), ή παιδαγωγικών, ή κοινωνιολογίας.
Τα +3 αφορούν:
Κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.
Στη συνέχεια τα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.

Γ’ Έτος (5ο και 6ο εξάμηνο)

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν+3 μαθήματα.

Δηλώνεται η κατεύθυνση σπουδών (Ιστορίας ή Αρχαιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) στην αρχή του 5ου εξαμήνου.

Νοούνται ως ν:
Όσα δηλώνονται από όλα τα μαθήματα του εξαμήνου και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.
Τα +3 αφορούν:
Κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.
Στη συνέχεια τα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.

Δ’ Έτος (7ο και 8ο εξάμηνο)

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν+3 μαθήματα.

Νοούνται ως ν:
Όσα δηλώνονται από όλα τα μαθήματα του εξαμήνου και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.
Τα +3 αφορούν:
Κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.
Στη συνέχεια όσα μαθήματα απομένουν από όλα τα διαθέσιμα μαθήματα του εξαμήνου.

Επί πτυχίω

Δηλώνονται κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.

Δηλώνονται μαθήματα από όλα τα διαθέσιμα του εξαμήνου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας