Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Στιγμές εξεγέρσεων

Την Τετάρτη 6/5/2009 και ώρα 17:30 στην αίθουσα Πολυμέσων του ΙΑΚΑ, θα δοθούν έξι διαλέξεις και θα ακολουθήσει συζήτηση με το παραπάνω θέμα.

 • Παναγιώτης Στάθης (Πανεπιστήμιο Κρήτης):
  Κλέφτες κι αρματολοί: ιστορικές διαστάσεις της συμμετοχής τους στις εξεγέρσεις της οθωμανικής περιόδου
 • Νάσια Γιακωβάκη (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας):
  Προετοιμάζοντας τη θυσία για την πατρίδα: από το Ρήγα στους Ιερολοχίτες του Δραγατσανίου
 • Σπύρος Μαρκέτος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης):
  Πελοπόννησος 1935: εξεγερσιακός λόγος και αστικός αντίλογος
 • Πολυμέρης Βόγλης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας):
  Αντάρτες ξανά: η κοινωνική δυναμική του ελληνικού εμφυλίου πολέμου
 • Ρίκη Βαν Μπουσχότεν (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας):
  Αγροτικά κινήματα του 20ού αιώνα: μοχλοί κινητοποίησης και μορφές πάλης
 • Νίκος Σερντεδάκις (Πανεπιστήμιο Κρήτης):
  Εξεγέρσεις και κοινωνικά κινήματα: συλλογικά ξεσπάσματα και συλλογική δράση στον 20ό αιώνα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας