Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Ιστορικές προϋποθέσεις του «κοινού λόγου» στο έργο της Έλλης Παπαδημητρίου

Στις 29/4/2009 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Πολυμέσων του ΙΑΚΑ θα δοθεί διάλεξη της Iωάννας Πετροπούλου (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών) με θέμα Ιστορικές προϋποθέσεις του «κοινού λόγου» στο έργο της Έλλης Παπαδημητρίου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας