Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Πότνια Οίνου

H Σταυρούλα Kουράκου Δραγώνα είναι μία διεθνώς καταξιωμένη εκπρόσωπος του ελληνικού οίνου, ώστε να καθίσταται απολύτως επιβεβλημένη η ελαχίστη αναγνώριση στην προσωπικότητά της με το παρόν Συμπόσιο.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας