Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Τα αγιολογικά κείμενα ως πηγή κοσμικής ιστορίας

  • Ημερίδα: «Τα αγιολογικά κείμενα ως πηγή κοσμικής ιστορίας»
  • 21/04/2018 και ώρα 10:00
  • αμφιθέατρο Σαράτση

Το Σάββατο 21/4/2018 διοργανώνεται ημερίδα με θέμα Τα αγιολογικά κείμενα ως πηγή κοσμικής ιστορίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας