Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Τα αγιολογικά κείμενα ως πηγή κοσμικής ιστορίας

  • Ημερίδα: «Τα αγιολογικά κείμενα ως πηγή κοσμικής ιστορίας»
  • 21/04/2018 και ώρα 11:30
  • κτήριο Τσικρίκη

Το Σάββατο 21/4/2018 στο κτίριο Τσικρίκη (Γαμβέτα και Ιάσονος) διοργανώνεται ημερίδα με θέμα Τα αγιολογικά κείμενα ως πηγή κοσμικής ιστορίας.

Πρόγραμμα ημερίδας

Α΄ Συνεδρία
Προεδρία: Μαρώ Τριανταφύλλου
11:30-11:50
Δέσποινα Ιωσήφ: Εν δημοσία τηρήσει
11:50-12:10
Πέτρος Παρθένης: Οι βασανισμοί των χριστιανών τον 2ο αι. μ.Χ.
12:10-12:30
Δημήτρης Κυρτάτας: Οι πειρασμοί της σάρκας
12:30-12:50
Συζήτηση
12:50-13:10
Διάλλειμα
Β΄ Συνεδρία
Προεδρία: Δημήτρης Κυρτάτας
13:10-13:30
Ελένη Ευαγγέλου: Saluum lotum! Καλόν ἔστι τό ζῆν! Όψεις της θρησκευτικότητας του πλήθους στα πρώιμα μαρτυρολόγια
13:30-13:50
Θωμάς Τσαρτσίδης: Άγιοι μεταμορφωμένοι
13:50-14:10
Δημήτρης Τσουλκανάκης: Η χειροτονία ενός Άραβα φυλάρχου
14:10-14:30
Συζήτηση
14:30-14:50
Διάλλειμα
Γ΄ Συνεδρία
Προεδρία: Δέσποινα Ιωσήφ
14:50-15:10
Παναγιώτης Αγγελόπουλος: Το ταξίδι στις Απόκρυφες Πράξεις
15:10-15:30
Παρασκευή Κουρκουβάτη: Μεσολαβώντας για τη σωτηρία της πόλης
15:30-15:50
Στέφανος Παρασκευαΐδης: Δαιμονισμένες και αγίες
15:50-16:10
Συζήτηση
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας