Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Άνθρωπος και περιβάλλον στο Βυζάντιο

  • Διάλεξη της Κέλλυς Μαυρομάτη με θέμα "Άνθρωπος και περιβάλλον στο Βυζάντιο: η πορεία της έρευνας"
  • 18/04/2018 και ώρα 19:00
  • αίθουσα Πολυμέσων

Η Κέλλυ Μαυρομάτη (φιλοξενούμενη ερευνήτρια Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, ΕΙΕ) δίνει διάλεξη με θέμα Άνθρωπος και περιβάλλον στο Βυζάντιο: η πορεία της έρευνας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας