Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Διατλαντικά εμπορικά δίκτυα και το παλίμψηστο της ελληνικής μετανάστευσης στην Αμερική τον 19ο αιώνα

  • Διάλεξη του Νίκου Πουλόπουλου με θέμα "Διατλαντικά εμπορικά δίκτυα και το παλίμψηστο της ελληνικής μετανάστευσης στην Αμερική τον 19ο αιώνα"
  • 13/11/2019 και ώρα 18:30
  • αιθ. Πολυμέσων

Ο Νίκος Πουλόπουλος τελείωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στην κλασσική φιλολογία και αρχαιολογία στο UC Berkeley της Καλιφόρνιας και τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές, ως υπότροφος, στο πανεπιστήμιο Harvard. Έχει διδάξει στο Harvard, στο πανεπιστήμιο McGill του Καναδά, και τα τελευταία 8 χρόνια διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο τμήμα ιστορίας του πανεπιστημίου του Missouri-St. Louis. Το 2017, έλαβε την υποτροφία για την ελληνική διασπορά από το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». Στις αρχές του 2020 θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του Transnational Fighters: Greek-Americans in the Great Wars.

Περίληψη

Ο πυρήνας του ιστορικού αφηγήματος της ελληνικής διασποράς στον Νέο Κόσμο επικεντρώνεται γύρω από τον κύριο όγκο των ελληνικών μεταναστευτικών ροών προς την Αμερική, που κάνουν την εμφάνισή τους στις αρχές του 20ου αιώνα, εξοβελίζοντας στο ιστορικό περιθώριο αρκετούς Έλληνες, που άλλοτε σε μικρές κοινότητες και άλλοτε μεμονωμένα φαίνονται να αξιοποιούν τα διατλαντικά εμπορικά δίκτυα και να ευημερούν καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η παρούσα διάλεξη πραγματεύεται και επιχειρεί να χαρτογραφήσει αυτήν την πρώϊμη ιστορία της ελληνικής διασποράς στην Αμερική και προτείνει ένα εξελικτικό αφηγηματικό μοντέλο για να ερμηνεύσει τη βαθμιαία συνύπαρξη των Ελλήνων της διασποράς της Αμερικής του 19ου αιώνα με τους πρώτους μετανάστες του 20ου. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως χάρη στην εμβληματική προσωπικότητα και αποτελεσματική συνεισφορά μιας ηγετικής μορφής σε κάθε μία από αυτές τις πρώτες ελληνικές κοινότητες του Νέου Κόσμου, τον 'Ηomo Αuctor'.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας