Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Mία οπτική ανάλυση της εναντίωσης στις εξεγέρσεις στο Γκεζί

  • Διάλεξη του Μehmet Ragıp Zik με θέμα "A visual analysis of dissent through common man/woman images in Gezi and Anti-Coup protests"
  • 20/11/2019 και ώρα 18:30
  • αιθ. Πολυμέσων

Ο M. Ragıp Zık είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Freie Universität του Βερολίνου. Ερευνά τον οπτικό ακτιβισμό και την οικοδόμηση της πολιτικής εικόνας στα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα. Σήμερα είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών της Διεθνούς Ένωσης Οπτικής Κοινωνιολογίας.

Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά.

Περίληψη

Everybody figures became extremely popular in the post-2009 protest and social movement imagery. Unlike the images of renowned characters such as ideological leaders, celebrities, and politicians, everybody figures represent an ordinary people in the society. We are exposed to figures of common man/woman first in photographs but also in illustrations. Following a connective logic of action, activists remediate photographs into illustrations, as they mask some qualities in the image and accentuate others. This lecture will present the results of a comparative study that analyses the ways in which everybody figures seduce and mobilise people in different political traditions. Focusing on the political imagery of 2013 Gezi and 2016 Anti-Coup protests of Turkey, it will show how patterns, metaphors, and collective memories in common man/woman images evoke affective registers across political divides.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας