Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Τεχνοπολιτισμός: Νέες Τεχνολογίες, Νέες Επιστημολογίες

Το συνέδριο Τεχνοπολιτισμός: Νέες Τεχνολογίες, Νέες Επιστημολογίες οργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εντάσσεται στις ακαδημαϊκές συναντήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές. Μέρος των εργασιών του υποστηρίζεται από το διατμηματικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών Θέματα Φύλου και Ισότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η γλώσσα των εργασιών του συνεδρίου είναι η ελληνική.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Απριλίου στον Βόλο, και συγκεκριμένα στην αίθουσα σεμιναρίων (4ος όροφος) της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Μεταμορφώσεως 2) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας