Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ανδρονίκη Διαλέτη

Βιογραφικό

Η Ανδρονίκη Διαλέτη σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης όπου, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο The Debate about Women and Ιts Socio-Cultural Background in Early Modern Venice (2005). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ιστορία της πρώιμης νεότερης Ευρώπης (15ος-18ος αι.), με έμφαση στον ιταλικό και αγγλικό χώρο, την ιστοριογραφία και την ιστορία των γυναικών και του φύλου. Είναι μέλος της Ομάδας των Ιστορικών για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου, της Renaissance Society of America και της Sixteenth Century Society και της επιστημονικής επιτροπής της σειράς Donne nella storia: segni, tracce, percorsiτων εκδόσεων Aracne Editrice (Ρώμη).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας