Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου

  • Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
  • Γραφείο: 5 18
  • Ώρες συνεργασίας: Tρίτη-Πέμπτη 10:00-14:00
  • Τηλέφωνο: 2421074868
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Ο Χατζηδήμου Τριαντάφυλλος αποφοίτησε το 2003 από το Πανεπιστήμιο "Staffordshire University" αποκτώντας το ΒΕng (Hons) Medical Engineering (Ιατρική Μηχανική) ενώ το 2004 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο  "University of Bedfordshire" αποκτώντας το MSc in E-business and Management (Διοίκηση Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων).

Εργάστηκε ως Μηχανικός Ιατρικών Μηχανημάτων από το 2004 έως το 2009 , στον ιδιωτικό τομέα. Από το 2009 έως και τα τέλη του 2014 ανήκε στους Ε.Τ.Ε.Π διδάσκοντας στο τμήμα "Πληροφορική με εφαρμογές στην βιοϊατρική" του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στην Λαμία.

Τα Χριστούγεννα του 2014  εντάχτηκε ως  Ε.ΔΙ.Π με ειδικότητα στην Πληροφορική, στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας