Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στους Η/Υ

  • Κωδικός: ΠΤ10.0
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Υποχρεωτικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 26
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό+εαρινό, 2021-2022 χειμερινό+εαρινό, 2020-2021 χειμερινό+εαρινό, 2018-2019 χειμερινό+εαρινό, 2017-2018 χειμερινό+εαρινό, 2016-2017 χειμερινό+εαρινό, 2015-2016 χειμερινό+εαρινό, 2014-2015 χειμερινό+εαρινό, 2013-2014 χειμερινό+εαρινό, 2012-2013 χειμερινό+εαρινό, 2011-2012 χειμερινό+εαρινό, 2010-2011 χειμερινό+εαρινό, 2009-2010 χειμερινό+εαρινό, 2008-2009 χειμερινό+εαρινό, 2007-2008 χειμερινό+εαρινό, 2006-2007 χειμερινό+εαρινό, 2005-2006 χειμερινό+εαρινό, 2004-2005 χειμερινό+εαρινό

Περίληψη

Στόχος του μαθήματος είναι η πρώτη γνωριμία των φοιτητών με το περιβάλλον εργασίας και τις δυνατότητες των Η/Υ και του διαδικτύου. Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής: Εισαγωγή στη χρήση των Windows (οργάνωση του περιβάλλοντος εργασίας, διαχείριση φακέλων και αρχείων). Εισαγωγή στη χρήση των προγραμμάτων (1) Word, για τη δημιουργία, μορφοποίηση και διαχείριση αρχείων κειμένου, (2) Excel, για τη δημιουργία και διαχείριση φύλλων εργασίας, και (3) Power Point για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Οι φοιτητές θα ασκηθούν επίσης στη χρήση του Internet και του Email. Το μάθημα απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές και προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων των νέων τεχνολογιών του ΙΑΚΑ.

Συγγράμματα

  • Ξαρχάκος Κ.Ι., Καρολίδης Δ.Α. (2014): Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2013, Αθήνα: Άβακας
  • Johnson S. (2013): Οδηγός του Ελληνικού Office 2013, Αθήνα: Γκιούρδας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας