Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ιωάννα Λαλιώτου

 • Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία του Σύγχρονου κόσμου (19ος-20ος) με έμφαση στις διαπολιτισμικές σχέσεις
 • Γραφείο: 5 08Γ
 • Τηλέφωνο: 2421074847
 • e-mail:
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η Ιωάννα Λαλιώτου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Σπούδασε ιστορία στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987-1992) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Birmingham της Βρετανίας (M.Soc. Sc. in Cultural Studies, 1993) και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία (Ph.D. in History and Civilization, 1998). Το βιβλίο της με τίτλο Transatlantic Subjects. Acts of Migration and Cultures of Transnationalism between Greece and America (Chicago: Chicago University Press, 2004) αφορά την ιστορία της συγκρότησης του μετανάστη ως κοινωνικού υποκειμένου στο πλαίσιο των διατλαντικών πολιτισμικών και πολιτικών σχέσεων και ανταλλαγών κατά το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα. Είναι επίσης επιμελήτρια, από κοινού με τις Luisa Passerini, Enrica Capussotti και Dawn Lyon συλλογικού βιβλίου με τίτλο Women Between East and West (London: Berghan Books, forthcoming 2005). Πρόσφατα ολοκλήρωσε τη μελέτη Ιστορία του Μέλλοντος. Πώς ο Εικοστός Αιώνας Φαντάστηκε έναν 'Άλλο Κόσμο'; (Αθήνα: ΕΚΤ, υπό έκδοση). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: νεώτερη και σύγχρονη ιστορία, ιστορία της μετανάστευσης και της διασποράς, διεθνικές σπουδές, ιστορία της υποκειμενικότητας, διαπολιτισμικές σχέσεις, φύλο, πολιτισμική ιστορία, πολιτισμική θεωρία και κριτική, ιστορία της ουτοπίας και της έννοιας του μέλλοντος.

Διακρίσεις-Υποτροφίες

2006: Fulbright Research Scholar, Hellenic Studies, Columbia University.

2000: Post-doctoral fellowship, International Center for Advanced Studies, New York University.

1999: Post-doctoral fellowship, Hellenic Studies, Princeton University.

1994-1998: Μεταπτυχιακή υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, European University Institute & Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

1987-90: Ετήσια βραβεία αριστείας στις προπτυχιακές σπουδές (ΙΚΥ).

Γλώσσες

Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά (βασική γνώση), Ισπανικά (βασική γνώση)

Ερευνητικά Προγράμματα
 • Member of the Scientific Committee, Bodies Across Borders: Oral and Visual Memory in Europe and Beyond, European Research Council, Seventh Framework, Advanced Grant Project, European University Institute (2011-2015).
 • Μέλος Ερευνητικής Ομάδας, DEMUCIV, Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: Ιστορική Έρευνα και Ανάπτυξη Καινοτόμων Διαδραστικών Περιβαλλόντων για τη Διάχυση της Γνώσης, Πρόγραμμα Θαλής, Υπουργείο ΠΔΒΜΘ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2011-2015).
 • Μέλος Ερευνητικής Ομάδας, Έμφυλες Διαστάσεις της Μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Πρόγραμμα Πυθαγόρας, Υπουργείο ΥΠΕΠΘ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2004-2007)
 • Scientific Co-ordinator, GRINE, Gender Relationship in Europe at the turn of the millenium: women as subjects in marriage and migration, EU Research on Social Humanities, FP5, European University Institute (1999-2004).
 • Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Project on Cities and Urban Knowledges. Metropolitan Life and Contemporary Culture, International Center for Advanced Studies, New York University (2000).
 • Μέλος της ερευνητικής ομάδας (από κοινού με την Ιουλία Πεντάζου), Πρόγραμμα Διδασκαλίας Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (www.protovoulia.org )
Επαγγελματικές και διοικητικές δραστηριότητες
 • Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό, Ελληνικός Πολιτισμός, Θεματική Ενότητα: Ελληνισμός της Διασποράς (2011-).
 • Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2014-).
 • Μέλος της Επιτροπής Πολιτογράφησης και Ιθαγένειας, Περιφέρεια Θεσσαλίας, 2010-2012.
 • Μέλος Εφορευτικού Συμβουλίου Εθνικής Βιβλιοθήκης (2010-2011)
 • Μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (www.gender.uth.gr ).
 • Μέλος της συντακτικής-εκδοτικής ομάδας του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού   Historein. A Review of the Past and Other Stories, (vol. 1, 1999-present). (www.historein.gr).
 • Κριτής άρθρων σε περιοδικά: Journal of Modern Greek Studies, Diaspora. A Journal of Transnational Studies, Journal of American Ethnic History.
 • Μέλος της ελληνικής αποστολής στο  World Congress of History Producers, London 2006 (http://www.history2006.com).
 • Προσκεκλημένη ειδική επιστήμονας στη διάσκεψη με θέμα “Memory of Holocaust and Crimes against Humanity” που διοργάνωσε το European Council, Strasburg, 2000.
 • Διεύθυνση εργαστηρίου με θέμα “Transnational History Curriculum” στο συνέδριο “The initial and in-service training of history teachers in South East Europe” organized by the Greek Ministry of Education and the Council of Europe, Task Force Education and Youth, Stability Pact for South Eastern Europe (http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Source/Cooperation/SEE/Athens2000_en.pdf )
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας