Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία

  • Κωδικός: ΙΣ1521
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιωάννα Λαλιώτου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 εαρινό, 2019-2020 εαρινό, 2018-2019 εαρινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2007-2008 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 12:00-15:00, αιθ. Μ

Περίληψη

Το μάθημα εξετάζει τις καμπές στην εξέλιξη της ιστορίας της Πολιτισμικής Ιστορίας, δίνοντας έμφαση στον διάλογο που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες γύρω από τη «Νέα Πολιτισμική Ιστορία». Οι συμμετέχοντες/ουσες θα κληθούν να διαπραγματευτούν αναλυτικές κατηγορίες όπως η ταυτότητα, η αναπαράσταση, η επιτέλεση, η φυλή, το φύλο και η τάξη. Τα θεωρητικά ζητήματα θα εξεταστούν σε συσχέτιση με συγκεκριμένες περιπτώσεις μελέτης και διαφορετικά ζητήματα πολιτισμικής ιστορίας του 20ού αι. Στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/ριών με βασικές έννοιες της πολιτισμικής θεωρίας και η αξιοποίηση των εννοιών αυτών για τη μελέτη της ιστορίας.

Συγγράμματα

  • Burke, Peter (2009): Τι είναι πολιτισμική ιστορία;, Μεταίχμιο
  • Αθανασιου Α. (2006): Φεμινιστικη Θεωρια Και Πολιτισμικη Κριτικη, Αθήνα: Νησος
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας