Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Μήτσος Μπιλάλης

  • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Σύγχρονη Ιστορία, Θεωρία της Ιστορίας, Ιστοριογραφία, Θεωρία της Τεχνολογίας, Σπουδές διαδικτύου, Σπουδές οπτικού πολιτισμού, Κριτική Θεωρία, Πολιτισμικές Σπουδές.
  • Γραφείο: 5ος / γραφείο 15
  • Τηλέφωνο: 2421074768
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Ο Μήτσος Μπιλάλης σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο «Sv. Kl. Ohridski» της Σόφιας. Εργάζεται ως επίκουρος καθηγητής θεωρίας και τεχνολογίας της ιστορικής πληροφορίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στους χώρους της θεωρίας της ιστορίας, της κριτικής θεωρίας της τεχνολογίας και των σπουδών της εικόνας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας