Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας

  • Κωδικός: ΠΤ0901
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2011-2012 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2008-2009 χειμερινό, 2007-2008 εαρινό, 2006-2007 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση με τις ιστορικές και κοινωνικές διαστάσεις της τεχνολογίας καθώς και με τις βασικές κατευθύνσεις του θεωρητικού στοχασμού γύρω από την τεχνολογία. Εξετάζονται βασικές όψεις του τεχνολογικού φαινομένου σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, από την Ελληνιστική περίοδο έως τη Βιομηχανική Επανάσταση. Έμφαση δίνεται στις διαρκείς διασταυρώσεις μεταξύ τεχνολογικών εξελίξεων, κοινωνικών αλλαγών και φιλοσοφικών ή ιδεολογικών μετατοπίσεων.

Το μάθημα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα και απευθύνεται κυρίως σε φοιτήτριες/ές που βρίσκονται στα πρώτα έτη των σπουδών τους.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας