Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Πολυμέρης Βόγλης

 • Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου
 • Σε άδεια αυτό το εξάμηνο
 • e-mail:
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Έχει εκδώσει τις μελέτες Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο(2004), Η ελληνική κοινωνία στην Κατοχή, 1941-1944 (2010), Η αδύνατη επανάσταση. Η κοινωνική δυναμική του εμφυλίου πολέμου (2014). Είναι μέλος του περιοδικού Historein/Ιστορείν και των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν την σύγχρονη ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία και την κοινωνική ιστορία.

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες
 • Becoming a Subject. Political Prisoners in the Greek Civil War, 1945-1950, Νέα Υόρκη και Οξφόρδη, Berghahn Books, 2002. Ελληνική έκδοση, Η εμπειρία της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο, μετάφραση Γιάννης Καστανάρας, Αθήνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2004.
 • Η ελληνική κοινωνία στην Κατοχή, 1941-1944, Αθήνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2010
 • Η αδύνατη επανάσταση. Η κοινωνική δυναμική του εμφυλίου πολέμου, Αθήνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2014
Επιμέλεια συλλογικών τόμων
 • (μαζί με την Ιωάννα Λαλιώτου και τον Γιάννη Παπαθεοδώρου), Ο πειρασμός της αυτοκρατορίας. Δοκίμια για την αμερικανική κυριαρχία, Αθήνα, εκδόσεις Μεταίχμιο, 2006
 • (μαζί με τη Φλώρα Τσίλαγα, τον Ιάσονα Χανδρινό και τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη), Η εποχή των ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Επίκεντρο, 2012

Άρθρα

 • «‘Δεν εντυπωσιάστηκα από τον ενθουσιασμό του κοινού’. Η Μακρόνησος από τη σκοπιά ενός Βρετανού αξιωματικού», στον τόμο Ιστορικό Τοπίο και Ιστορική Μνήμη. Το παράδειγμα της Μακρονήσου, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Αθήνα, Φιλίστωρ, 2000, σελ. 175-186.
 • “Βetween Negation and Self-Negation: Political Prisoners in Greece during the Greek Civil War”, στον τόμο υπό την επιμέλεια του Μark Mazower, After the War was Over: Reconstructing the Family, Society and Nation in Greece, 1943-1960, Princeton, Princeton University Press, 2000, σελ. 73-90. Ελληνική έκδοση, «Ανάμεσα στην άρνηση και την αυτοάρνηση: Πολιτικοί κρατούμενοι στην Ελλάδα, 1945-50» στο Μετά τον πόλεμο. Η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αθήνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2003, σελ. 87-104.
 • “Political Prisoners in the Greek Civil War, 1945-50: Greece in Comparative Perspective”, Journal of Contemporary History, 37 (4), 2002, σελ. 523-540.
 • « ‘Ξέρω πως ανήκω στο αύριο’: Διαστάσεις του χρόνου στην κουλτούρα των πολιτικών κρατουμένων», Αρχειοτάξιο, τόμος 5, 2003, σελ. 127-135.
 • “Βecoming Communist: The Formation of Political Prisoners as a Subject during the Greek Civil War”, στον τόμο υπό την επιμέλεια των Philip Carrabot και Thanassis Sfikas, The Greek Civil War. Essays on a Conflict of Exceptionalism and Silences, London, Ashgate, 2004, σελ. 141-158.
 • «Ο πειρασμός των ιστορικών και η περιπέτεια του καθηγητή Joseph Ellis», άρθρο που περιλαμβάνεται στο cd-rom με τα πρακτικά του συνεδρίου Η ιστορία ως διακύβευμα. Μορφές σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας που συνόδευε το Historein/Ιστορείν, τόμος 4, 2003-2004.
 • «Νέες μορφές κυριαρχίας. Κρατική ανασυγκρότηση και αμερικανική πολιτική στην Ελλάδα, 1945-1952», στον τόμο υπό την επιμέλεια των Πολυμέρη Βόγλη, Ιωάννας Λαλιώτου και Γιάννη Παπαθεοδώρου, Ο πειρασμός της αυτοκρατορίας. Δοκίμια για την αμερικανική ηγεμονία, Αθήνα, εκδόσεις Μεταίχμιο, 2006, σελ. 105-147.
 • «Από τις κάννες στις κάμερες: ο Εμφύλιος στον ελληνικό κινηματογράφο», στον τόμο υπό την επιμέλεια της Φωτεινής Τομαή-Κωνσταντοπούλου, Οι αναπαραστάσεις του πολέμου στον κινηματογράφο. Η μαρτυρία της κινηματογραφικής εικόνας, Αθήνα, Υπουργείο Εξωτερικών – Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου και εκδόσεις Παπαζήση, 2006, σελ. 103-123.
 • “Surviving Hunger. Life in the Cities and the Countryside during the Occupation, 1939-1945”, στον τόμο υπό την επιμέλεια των Robert Gildea, Olivier Wieviorka και Anette Warring, Surviving Hitler and Mussolini. Daily Life in Occupied Europe, 1939-1945, Οξφόρδη και Νέα Υόρκη, εκδόσεις Berg, 2006, σελ. 16-41.
 • «Η δεκαετία του 1940 ως παρελθόν: Μνήμη, μαρτυρία, ταυτότητα», Τα Ιστορικά,  τόμος 25, τεύχος 47, Δεκέμβριος 2007, σε. 437-456.
 • «Ερμηνεύοντας την Αντίσταση μέσα από τον Εμφύλιο Πόλεμο: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η κληρονομιά της Αντίστασης στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου», Byzantina et Neogreca Vindobonensia, τόμος 25 (επιμέλεια Maria Stassinopoulou – Ioannis Zeleops), 2008, σελ. 319-334.
 • «Η κοινωνία της υπαίθρου στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου», στον τόμο υπό την επιμέλεια του Χρήστου Χατζηιωσήφ, Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, Αθήνα, εκδόσεις Βιβλιόραμα, τόμος Δ1, 2009, σελ. 327-361.
 • «Στρατόπεδο Μακρονήσου, 1947-1950. Βία και προπαγάνδα» (με τον Στρατή Μπουρνάζο), στον τόμο υπό την επιμέλεια του Χρήστου Χατζηιωσήφ, Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, Αθήνα, εκδόσεις Βιβλιόραμα, τόμος Δ2, 2009, σελ. 51-81.
 • « ‘The Junta Came to Power by the Force of Arms and Will Only Go by the Force of Arms’. Political Violence and the Voice of the Opposition to the Military Dictatorship in Greece, 1967-74», Cultural and Social History, 8 (4), 2011, σελ. 551-568.
 • «Εισαγωγή» (μαζί με Φλώρα Τσίλαγα, Ιάσονα Χανδρινό και Μενέλαο Χαραλαμπίδη), «Εισαγωγή», στο συλλογικό τόμο υπό την επιμέλεια των ιδίων Η εποχή των ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Επίκεντρο, 2012, σ. 7-25.
 • « ‘Γυναίκες που πολεμούν σαν άνδρες’: Θεωρήσεις του φύλου στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας», στο συλλογικό τόμο υπό την επιμέλεια των Πολυμέρη Βόγλη, Φλώρα Τσίλαγα, Ιάσονα Χανδρινό και Μενέλαο Χαραλαμπίδη, Η εποχή των ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Επίκεντρο, 2012, σ. 305-332.
 • «Families» (με Piotr Osȩka και Anna von der Goltz), στο συλλογικό τόμο υπό την επιμέλεια των Robert Gildea, James Mark, Anette Warring, Europe’s 1968. Voices of Revolt, Οξφόρδη, Oxford University Press, 2013, σ. 46-71.
 • «Inspirations» (με James Mark και Nigel Towson), στο συλλογικό τόμο υπό την επιμέλεια των Robert Gildea, James Mark, Anette Warring, Europe’s 1968. Voices of Revolt, Οξφόρδη, Oxford University Press, 2013, σ. 72-103.
 • «Violence»  (με Robert Gildea, Gudni Jóhannesson και Chris Reynolds) στο συλλογικό τόμο υπό την επιμέλεια των Robert Gildea, James Mark, Anette Warring, Europe’s 1968. Voices of Revolt, Οξφόρδη, Oxford University Press, 2013, σ. 258-279.
 • « ‘Talkin' About a Revolution, Sounds Like Whisper’. Theories and Debates on Social Revolutions», Historein/Ιστορείν, 14 (2), 2014. Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική έκδοση: http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/historein/article/view/2252
 • «État et Société. Élites politiques at économiques du XIXe au XXIe siècle» (με τον Κωστή Καρπόζηλο), στο Noëlle Burgi (επιμ.), La grande régression. La Grèce et l’ avenir de l’ Europe, Παρίσι, Le Bord de l Eau, 2014, σελ. 55-76.
 • «Rückkehr der Vergagenheit. Die Errinerung an den Widerstand in der Politischen Kultur Griechenlands, 1974-1989», στο συλλογικό τόμο υπό την επιμέλεια των Chryssoula Kambas και Marilisa Mitsou, Die Okkupation Griechenlands 1941-1944. Deutsche und griechische Erinnerungsspuren, Κολωνία, Bohlau, 2015, σ. 67-84.
 • «The Politics of Reconstruction: Foreign Aid and State Authority in Greece, 1945-1947», στο συλλογικό τόμο υπό την επιμέλεια των Sandrine Kott, Olivier Wieviorka, Stefan-Ludwig Hoffmann, Peter Romjin,  Seeking Peace in the Wake of War. The Reconfiguration of Europe, 1943-1947, Άμστερνταμ,  Amsterdam University Press – University of Chicago Press, 2015, σ. 277-296.
 • «Διαμάχες για το παρελθόν; Η δεκαετία του 1940 ανάμεσα στη δημόσια ιστορία και την ιστοριογραφία», στο συλλογικό τόμο υπό την επιμέλεια των Κατερίνα Γαρδίκα, Άννα Μαρία Δρουμπούκη, Βαγγέλη Καραμανωλάκη και Κώστα Ράπτη, Η μακρά σκιά της δεκαετίας του ’40. Πόλεμος-Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος, Αθήνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2015, σ. 351-369.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας