Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ναζισμός: Θεωρία και πράξη

  • Κωδικός: ΙΣ2841
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Πολυμέρης Βόγλης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2015-2016 εαρινό, 2014-2015 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο εξετάζει τον ναζισμό ως κίνημα και ως καθεστώς. To σεμινάριο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα του σεμιναρίου εξετάζονται οι συνθήκες που επικρατούσαν στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, οι ιδεολογικές διακηρύξεις των Ναζί και την άνοδο του ναζιστικού κόμματος στην εξουσία. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται το ναζιστικό καθεστώς πριν τον πόλεμο, οι διώξεις κατά των αντιπάλων του και, τέλος, ο αντισημιτισμός και η εξόντωση των Εβραίων στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές στη μελέτη και την κατανόηση του ναζιστικού φαινομένου

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας