Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η αναζήτηση των πηγών

  • Κωδικός: ΦΡ0010
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Φροντιστήριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Θέμης Ντάλλας
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 26
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 εαρινό, 2017-2018 εαρινό, 2014-2015 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00-11:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00-13:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00-17:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕΜΠΤΗ 11:00-13:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Περίληψη

Στο μάθημα γίνεται η πρώτη επαφή των φοιτητών με την έννοια της επιστημονικής βιβλιογραφίας και των παραπομπών. Μέσα από συνεχή πρακτική εξάσκηση μαθαίνουν να αναζητούν την βιβλιογραφία τόσο στις βιβλιοθήκες όσο και στο διαδίκτυο, να παρακολουθούν την πορεία των βιβλιογραφικών αναφορών, να συλλέγουν πληροφορίες για ένα θέμα και να διακρίνουν το επιστημονικό περιεχόμενο.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας