Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η αναζήτηση των πηγών

  • Κωδικός: ΦΡ0010
  • Κατεύθυνση: Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Φροντιστήριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 26
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2014-2015 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00-11:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00-13:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΔΕΥΤΕΡΑ 15:00-17:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΤΡΙΤΗ 11:00-13:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΤΡΙΤΗ 13:00-15:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΤΡΙΤΗ 15:00-17:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕΜΠΤΗ 15:00-17:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ΠΕΜΠΤΗ 17:00-19:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας