Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Θέμης Ντάλλας

 • Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Πολιτιστική αστρονομία, Διαδικτυακές εφαρμογές
 • Γραφείο: 6 19
 • Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 10:00-12:00, Πέμπτη 09:00-11:00
 • Τηλέφωνο: 2421074862
 • e-mail:
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Ο Θέμης Ντάλλας γεννήθηκε στο Λονδίνο. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Πατρών και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στην Υπολογιστική Αστροφυσική στο ίδιο Πανεπιστήμιο το 1996. Από το 1997 ασχολείται επαγγελματικά με το διαδίκτυο. Έχει υλοποιήσει 150 κόμβους στο ίντερνετ μεταξύ των οποίων για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, τον Οργανισμό Αθήνα 2004, το Ράλι Ακρόπολις, πολλές εταιρίες (κυρίως από τον χώρο του αυτοκινήτου) και φυσικά για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Από το 2004 εργάζεται ως ΕΔΙΠ στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι υπεύθυνος για την παρουσία του Τμήματος στο διαδίκτυο. Η ερευνητική του δραστηριότητα αυτόν τον καιρό εστιάζεται στον προσανατολισμό των εκκλησιών.

Δημοσιεύσεις

Πολιτιστική Αστρονομία
 • Ντάλλας Θ. (2018b): "Ο προσανατολισμός των παλαιοχριστιανικών βασιλικών της Νέας Αγχιάλου" (ΑΕΘΣΕ 6, Βόλος 1-4/3/2018)
 • Dallas T.G. (2017c): "On the Orientations of Early Christian Churches in Perfaectura Illiricum" (Συνέδριο Road to the Stars, Santiago de Compostela 18-23/9/2017)
 • Dallas T.G. (2017b): "Are the Moons of Ninnion a Representation of Earthshine?" (Συνέδριο Road to the Stars, Santiago de Compostela 18-23/9/2017)
 • Dallas T.G. (2017a): "On the Orientations of Coptic Churches in Egypt", in Maravelia A.A & Guilhou N. (eds.) Environment and Religion in Ancient and Coptic Egypt: Sencing the Cosmos through the eyes of the Divine, Archaopress (in press)
 • Dallas T.G. (2016b): "The Ancient Skyscape Over the Sanctuary of the Egyptian Gods in Marathon", in Guilhou N. (ed.) Liber Amicorum - Speculum Siderum: Nut Astrophoros, Archaeopress, 153-166
 • Ντάλλας Θ., Αποστόλου Χ. (2016a): "Ο αστρονομικός προσανατολισμός παλαιοχριστιανικών βασιλικών της Χαλκιδικής" (ΑΕΜΘ 29, Θεσσαλονίκη 3-5/3/2016)
 • Dallas T.G. (2015b): "On the Orientation of Byzantine Churches in Thessalonike", MAA, 15(3), 213-224
 • Dallas T.G. (2011): "The Discovery of Neptune as a Case Against Strong Popperian Falsificationism" (10o Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο)
 • Dallas T.G., Mitsopoulou Ch. (2007): "The Moons of Ninnion" (8o Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο)
Αστροφυσική
Διαδικτυακές εφαρμογές
 • Chiotis, G., Apostolou, C., Dallas, T.G. (2018a): "Βehind the scenery: Setting up the Research Platforms for the 'Aristeia' project" in Mazarakis Ainian A., Alexandridou A., Charalambidou X. (eds.), Regional Stories: Towards a New Perception of the Early Greek World, University of Thessaly Press, 35-42
 • Papamichos Chronakis P., Dallas T.G. (2012): "The Database 'Greek Jewish Shoah Testimonies'" (Συνέδριο Archives of Memory: The Experience of Greek Jews in Audiovisual Testimonies, Βόλος, 24-25/2/2012)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας