Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Εθνογραφικές ταινίες στην Ελλάδα

Στις 6 και 7 Μαΐου 2011 το ΙΑΚΑ με την υποστήριξη του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου και της Ελληνογαλλικής Σχολής Βολόυ "Άγιος Ιωσήφ" διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο και φεστιβάλ εθνογραφικών ταινιών με τον τίτλο Εθνογραφικές ταινίες στην Ελλάδα: φιλμικές αποτυπώσεις της ετερότητας.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Σαράτση, ενώ το φεστιβάλ στον Κινηματογράφο Αχίλλειον.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας