Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών 2019-2020 (χειμερινό εξάμηνο):

Υπάρχει και το απλοποιημένο πρόγραμμα για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές.

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:00-11:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Ιταλικά I (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Αρχαιοαστρονομία (Θέμης Ντάλλας)
09:00-12:00, αιθ. Ε
Ειδικά θέματα ενάλιας αρχαιολογίας (Αλέξανδρος Τούρτας)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Αγγλικά I (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου (Χρήστος Μαλατράς)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Ιστορία του Ολοκαυτώματος (Νίκος Τζαφλέρης)
15:00-18:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Ιστοριογραφία του Βυζαντίου (Χρήστος Μαλατράς)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Ανθρωπολογία της μουσικής (Δάφνη Τραγάκη)
15:00-18:00, αιθ. Ι
Το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο. Υδάτινοι δρόμοι, δίκτυα, ναυτική τεχνολογία και πολιτιστικές προεκτάσεις (Αλέξανδρος Τούρτας)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Ελευθερία Δέλτσου)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Η χώρα των αρχαίων ελληνικών πόλεων (Γιάννης Λώλος)
18:00-21:00, αιθ. Σ
Πόλη και ύπαιθρος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00, αιθ. Α
Η τέχνη την εποχή των Παλαιολόγων (Ιωάννης Βαραλής, Ιωάννης Τσιουρής)
09:00-12:00, αιθ. Μ
Εισαγωγή στην ιστορία του Ισλάμ (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)
09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Ζητήματα τεχνολογίας στην αρχαιότητα: Το νερό (Γιάννης Λώλος)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Αγγλικά III (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Αρχαιολογία. Θεωρία και Μέθοδοι (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
12:00-15:00, αμφ. Σαράτση
Κοινωνική ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Ανθρωπολογία και κατανάλωση (Ελευθερία Δέλτσου)
13:00-15:00, εργ. Ιστορίας
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-18:00, αιθ. Α
Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας (11ος – 18ος αι.) (Ανδρονίκη Διαλέτη)
15:00-18:00, αιθ. Πολυμέσων
Σπουδές του ήχου και πολιτισμική κριτική (Δάφνη Τραγάκη)
15:00-17:00, εργ. Ιστορίας
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-18:00, αιθ. Ε
Γαλλικά III (Β. Τσελά)
18:00-21:00, αιθ. Σ
Εισαγωγή στη βυζαντινή αρχιτεκτονική: η πόλη και ο χριστιανικός ναός κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος - 6ος αι.) (Ιωάννης Βαραλής)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία (Γιάννης A. Πίκουλας)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Ανθρωπολογία της μετανάστευσης (Όλγα Λαφαζάνη)

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30-11:30, αιθ. Πολυμέσων
Επιγραφική (Γιάννης A. Πίκουλας)
09:00-12:00, αιθ. Θ
Κοινωνική ιστορία της ανατολικής Μεσογείου (15ος-19ος αι.) (Άννα Ματθαίου)
09:00-11:00, αιθ. Ι
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
12:00-15:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (Αντώνης Αντωνίου)
14:00-17:00, αιθ. Σ
Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Εποχή του Λίθου (Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Ο περιηγητικός-πολιτιστικός τουρισμός: διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Χριστίνα Μητσοπούλου)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές (Ρίκα Μπενβενίστε)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Ιστορία των Θετικών Επιστημών (Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, αιθ. Σ
Θεωρίες φύλου (Έλενα Τζελέπη)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Ιερά της κλασικής αρχαιότητας: Μνημειακή τοπογραφία (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Από το γραμμόφωνο στο DVD: Ιστορία των οπτικοακουστικών τεχνολογιών στον 20ό αι. (Μήτσος Μπιλάλης)
13:00-15:00, εργ. Ιστορίας
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική κεραμική και εικονογραφία (10ος - 4ος αι.) (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
15:00-18:00, αιθ. Πολυμέσων
Σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία (Λέανδρος Κυριακόπουλος)
15:00-17:00, εργ. Ιστορίας
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Εθνικισμός και εθνοτικές ταυτότητες (Βασιλική Γιακουμάκη)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα (Δημήτρης I. Κυρτάτας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-12:00, αιθ. Θ
Επισκόπηση αρχαίας ιστορίας Ι: Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Εισαγωγή στην Πολιτιστική Διαχείριση (Ιωάννης Τσιουρής)
11:00-13:15, αιθ. Η2
Γερμανικά I (Βασιλική Παλασάκη)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική πλαστική (7ος-4ος αι. πΧ) (Ιφιγένεια Λεβέντη)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Η βιομηχανική εποχή (Μήτσος Μπιλάλης)
12:00-15:00, αιθ. Ε
Γαλλικά I (Ντιάνα Κάκαρη)
13:00-15:30, αιθ. Η2
Γερμανικά III (Βασιλική Παλασάκη)
15:00-18:00, αιθ. Μ
Ανθρωπολογία του ελληνικού χώρου (Λέανδρος Κυριακόπουλος)
15:00-18:00, αιθ. Πολυμέσων
Σύγχρονες εθνογραφίες του Ισλάμ (Βασιλική Γιακουμάκη)
15:00-18:00, αιθ. Ι
Ιταλικά III (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας