Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών 2020-2021 (χειμερινό εξάμηνο):

Υπάρχει και το απλοποιημένο πρόγραμμα για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές.

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:00-11:00, δεν έχει οριστεί
Ιταλικά III (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-12:00, δεν έχει οριστεί
Ανθρωπολογία του Τουρισμού (Ιωάννης Κυριακάκης)
09:00-12:00, δεν έχει οριστεί
Νεοελληνική Φιλολογία (Γεωργία Παντίδου)
12:00-15:00, δεν έχει οριστεί
Εισαγωγή στη ρωμαϊκή αρχαιολογία (Γιάννης Λώλος)
12:00-15:00, δεν έχει οριστεί
Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου (Χρήστος Μαλατράς)
12:00-14:00, αιθ. Βέμη (θεωρία)
Ζητήματα ιστορίας των αισθήσεων (18ος - 20ός αι.) (Μήτσος Μπιλάλης)
12:00-15:00, δεν έχει οριστεί
Γαλλικά III (Β. Τσελά)
15:00-18:00, δεν έχει οριστεί
Νεότερη Ευρωπαϊκή ιστορία, 16ος-18ος αι. (Ανδρονίκη Διαλέτη)
15:00-18:00, δεν έχει οριστεί
Οστεοαρχαιολογία (Ελένη Άννα Πρεβεδώρου)
18:00-21:00, δεν έχει οριστεί
Ιστοριογραφία του Βυζαντίου (Χρήστος Μαλατράς)
18:00-21:00, δεν έχει οριστεί
Θρησκεία και Ιδεολογία στο Αιγαίο την Εποχή του Χαλκού (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams) (Τμήμα 1)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, δεν έχει οριστεί
Εισαγωγή στην ιστορία του Ισλάμ (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)
09:00-12:00, δεν έχει οριστεί
Ιστορία της ανθρωπολογικής σκέψης (Αλεξάνδρα Σιώτου)
09:00-12:00, δεν έχει οριστεί
Βυζαντινή κεραμική (4ος-14ος αι.) (Ιωάννης Βαραλής)
09:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Η/Υ III: τεχνικές ψηφιοποίησης (Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams) (Τμήμα 2)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
12:00-15:00, δεν έχει οριστεί
Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και η Ηπειρωτική Ελλάδα στην Εποχή του Χαλκού (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
12:00-15:00, δεν έχει οριστεί
Κοινωνική ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
12:00-15:00, δεν έχει οριστεί
Φύλο, σώμα και πολιτική στην Ευρώπη (13ος-18ος αι.) (Ανδρονίκη Διαλέτη)
13:00-15:00, δεν έχει οριστεί (Τμήμα 1)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-18:00, δεν έχει οριστεί
Η βιομηχανική εποχή (Μήτσος Μπιλάλης)
15:00-18:00, δεν έχει οριστεί
Η αρχαία ελληνική οικία (Γιάννης Λώλος)
15:00-17:00, δεν έχει οριστεί (Τμήμα 2)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
18:00-21:00, δεν έχει οριστεί
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία (Γιάννης A. Πίκουλας)
18:00-21:00, δεν έχει οριστεί
Η επανάσταση του 1821 (Άννα Ματθαίου)

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30-11:30, δεν έχει οριστεί
Η μεσογειακή Τριάδα: Αλεύρι, λάδι, κρασί. Η οικονομία της διατροφής στην Αρχαιότητα (Γιάννης A. Πίκουλας)
09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams) (Τμήμα 3)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, δεν έχει οριστεί
Κράτος, κοινωνία, οικονομία στην Ελλάδα (19ος αιώνας) (Άννα Ματθαίου)
09:00-12:00, δεν έχει οριστεί
Βυζαντινά Ψηφιδωτά, 11ος -14ος αι. (Νικολέτα Τρούπκου)
09:00-11:00, δεν έχει οριστεί (Τμήμα 5 - κατεύθυνση αρχαιολογίας)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams) (Τμήμα 4)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
12:00-15:00, δεν έχει οριστεί
Ανθρωπολογία της συγγένειας (Αλεξάνδρα Σιώτου)
12:00-15:00, δεν έχει οριστεί
Κλασική Φιλολογία: Ηρόδοτος – Θουκυδίδης (Παναγιώτης Κοντονάσιος)
15:00-18:00, δεν έχει οριστεί
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Ελευθερία Δέλτσου)
15:00-18:00, δεν έχει οριστεί
Νεοελληνική Ζωγραφική του 19ου και 20ου αι. (Μιγκέλ-Φερνάντες Μπελμόντε)
15:00-18:00, δεν έχει οριστεί
Αστική ανθρωπολογία (Ιωάννης Κυριακάκης)
18:00-19:00, αιθ. Βέμη (εργασία)
Ζητήματα ιστορίας των αισθήσεων (18ος - 20ός αι.) (Μήτσος Μπιλάλης)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00, δεν έχει οριστεί
Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές (Ρίκα Μπενβενίστε)
09:00-12:00, δεν έχει οριστεί
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική πλαστική (7ος-4ος αι. πΧ) (Ιφιγένεια Λεβέντη)
09:00-12:00, δεν έχει οριστεί
Ιστορία των Θετικών Επιστημών (Θέμης Ντάλλας)
09:00-12:00, δεν έχει οριστεί
Αγγλικά III (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
12:00-15:00, δεν έχει οριστεί
Αρχαιολογία. Θεωρία και Μέθοδοι (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
13:00-15:00, δεν έχει οριστεί (Τμήμα 3)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-18:00, δεν έχει οριστεί
Αρχιτεκτονική και τέχνη στην Ύστερη Αρχαιότητα (Ιωάννης Βαραλής)
15:00-18:00, δεν έχει οριστεί
Νεότερη πολιτική φιλοσοφία (Έλενα Τζελέπη)
15:00-17:00, δεν έχει οριστεί (Τμήμα 4)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
18:00-21:00, δεν έχει οριστεί
Ανθρωπολογία και Κοινωνίες της "Μέσης Ανατολής" (Βασιλική Γιακουμάκη)
18:00-21:00, δεν έχει οριστεί
Ευρωπαϊκή Ζωγραφική του 19ου αι. (Μιγκέλ-Φερνάντες Μπελμόντε)
18:00-21:00, δεν έχει οριστεί
Ιστορία του Ολοκαυτώματος (Νίκος Τζαφλέρης)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-12:00, δεν έχει οριστεί
Τέχνες: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις (Δάφνη Τραγάκη)
09:00-12:00, δεν έχει οριστεί
Μεταβυζαντινή Μνημειακή Ζωγραφική (16ος αι.) (Ιωάννης Τσιουρής)
09:00-12:00, δεν έχει οριστεί
Αγγλικά I (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
09:15-11:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Γερμανικά I (Βασιλική Παλασάκη)
11:15-13:30, διαδίκτυο (MS-teams)
Γερμανικά III (Βασιλική Παλασάκη)
12:00-15:00, δεν έχει οριστεί
Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (Αντώνης Αντωνίου)
12:00-15:00, δεν έχει οριστεί
Φιλοσοφία και λογοτεχνία (Έλενα Τζελέπη)
12:00-15:00, δεν έχει οριστεί
Αρχαία ελληνικά ανάγλυφα: Εικονογραφία της λατρείας και του θανάτου (Ιφιγένεια Λεβέντη)
12:00-15:00, δεν έχει οριστεί
Γαλλικά I (Ντιάνα Κάκαρη)
15:00-18:00, δεν έχει οριστεί
Εισαγωγή στην ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, 1949-1974 (Πολυμέρης Βόγλης)
15:00-18:00, αιθ. Σκουβαρά
Εβραϊκές Ταυτότητες (Βασιλική Γιακουμάκη)
15:00-18:00, δεν έχει οριστεί
Ιταλικά I (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας