Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών 2019-2020 (εαρινό εξάμηνο):

Υπάρχει και το απλοποιημένο πρόγραμμα για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές.

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:00-11:00, αιθ. Ι
Ιταλικά IV (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-11:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τμήμα Α')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
09:00-13:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τμήμα Β')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Διαχείριση ενάλιων αρχαιολογικών χώρων (Αλέξανδρος Τούρτας)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Αποικιοκρατία και Μεταποικιακές Σπουδές (δεν έχει οριστεί)
12:00-15:00, αιθ. Γ
Ανθρωπολογία της επιτέλεσης (Μιμήνα Πατεράκη)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Πολιτική ανθρωπολογία (Ελευθερία Δέλτσου)
15:00-18:00, αιθ. Α
Η βυζαντινή κοινωνία και οι θεσμοί της (Χρήστος Μαλατράς)
15:00-18:00, αιθ. Ε
Βιοαρχαιολογία: Από τα υλικά κατάλοιπα στην ερμηνεία των ιστορικών και κοινωνικών δεδομένων (Αικατερίνη Τρανταλίδου)
15:00-18:00, αιθ. Γ
Φύλο, σώμα και πολιτική στην Ευρώπη (13ος-18ος αι.) (Ανδρονίκη Διαλέτη)
15:00-17:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τμήμα Γ')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
18:00-21:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)
18:00-21:00, αιθ. Πολυμέσων
Η αρχαιολογία του θεάματος στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο (Γιάννης Λώλος)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Ηλεκτρονικά μέσα και ιστορική κουλτούρα (Μήτσος Μπιλάλης)

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη (Ιωάννης Τσιουρής, Ιωάννης Βαραλής)
09:00-12:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Όψεις της καθημερινής ζωής στην Οθωμανική περίοδο (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Αρχαιότητα, παρελθόν και ανθρωπολογία (Ελευθερία Δέλτσου)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Εισαγωγή στους Προϊστορικούς Πολιτισμούς του Αιγαίου (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
12:00-15:00, αιθ. Μ
Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία (Ιωάννα Λαλιώτου)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Φύλο, οικογένεια και σεξουαλικότητα στην πρώιμη νεώτερη Ευρώπη (Ανδρονίκη Διαλέτη)
13:00-15:00, εργ. Ιστορίας (Τμήμα Α')
Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Μεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική (610 - 1204) (Ιωάννης Βαραλής)
15:00-18:00, αιθ. Βέμη
Πλαστές Αρχαιότητες: τέχνη, ιστορία, ερμηνεία και συνέπειες του φαινομένου (Χριστίνα Μητσοπούλου)
15:00-18:00, αιθ. Πολυμέσων
Εθνογραφία: διαμορφώνοντας το σύγχρονο πεδίο (Λέανδρος Κυριακόπουλος)
15:00-17:00, εργ. Ιστορίας (Τμήμα Δ')
Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-18:00, αιθ. Γ
Γαλλικά II (Β. Τσελά)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας (Μήτσος Μπιλάλης)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Ιστορία της οικογένειας (17ος-19ος αι.) (Άννα Ματθαίου)
18:00-21:00, αιθ. Πολυμέσων
Φύλο και μετανάστευση (Όλγα Λαφαζάνη)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-12:00, αιθ. Θ
Ανασκαφική (Γιάννης Λώλος, Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Ιωάννης Βαραλής)
09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Η διατροφή στην Ευρώπη (Άννα Ματθαίου)
09:00-12:00, αιθ. Βέμη
Κινηματογράφος και πολιτισμικές αναπαραστάσεις (Σάντρα Νίκολιτς)
09:00-11:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τμήμα ς')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
09:00-11:00, αιθ. Ι (Τμήμα για Αρχαιολόγους)
Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία (Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου)
12:00-15:00, αιθ. Γ
Αγγλικά II (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
15:00-18:00, αιθ. Ε
Εποχή του λίθου και γεωπεριβάλλον (Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου)
15:00-18:00, αιθ. Ι
Πολιτισμοί των Συνόρων (Όλγα Λαφαζάνη)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Ιστορική ανθρωπολογία: Το μεσαιωνικό χωριό (Ρίκα Μπενβενίστε)
09:00-12:00, αιθ. Α
Κινηματογράφος και παρελθόν (Σάντρα Νίκολιτς)
09:00-11:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τμήμα Δ')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
11:00-13:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τμήμα Ε')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Ο αρχαϊκός αττικός ερυθρόμορφος ρυθμός (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Αγγλικά IV (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
13:00-15:00, εργ. Ιστορίας (Τμήμα Β')
Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Ο μεταπολεμικός κόσμος (Πολυμέρης Βόγλης)
15:00-18:00, αιθ. Γ
Μάρτυρες, άγιοι και μαρτύρια: Η αρχαιολογία των μεγάλων προσκυνημάτων (Ιωάννης Βαραλής)
15:00-18:00, αιθ. Ι
Θεωρία και πολιτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Έλενα Τζελέπη)
15:00-17:00, εργ. Ιστορίας (Τμήμα Γ')
Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
18:00-21:00, αιθ. Α
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙ (Κλασική περίοδος) (Ιφιγένεια Λεβέντη)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Ανθρωπολογία της θρησκείας (Βασιλική Γιακουμάκη)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Η ιστορία του πρώιμου χριστιανισμού (Δημήτρης I. Κυρτάτας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:00-11:00, αιθ. Ι
Ιταλικά II (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-12:00, αιθ. Θ
Η αθηναϊκή δημοκρατία (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
09:00-12:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Ανθρωπολογία της μνήμης (Πηνελόπη Παπαηλία)
09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Κρητικές Εικόνες I (Ιωάννης Τσιουρής)
09:00-12:00, αιθ. Μεταπτυχιακών
Ιστορική δημογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας (Κωνσταντία Μουστάνη)
09:00-12:00, αιθ. Γ
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙ (Γεωργία Σερμαμόγλου-Σουλμαΐδη)
11:00-13:00, αιθ. Η2
Γερμανικά II (Βασιλική Παλασάκη)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Αρχιτεκτονική γλυπτική και πολιτική ιδεολογία (Ιφιγένεια Λεβέντη)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Κράτος, κοινωνία, οικονομία στην Ελλάδα (1909-1940) (Πολυμέρης Βόγλης)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Ψυχαναλυτικές θεωρήσεις του πολιτισμού (Έλενα Τζελέπη)
12:00-15:00, αιθ. Δ
Γαλλικά IV (Ντιάνα Κάκαρη)
13:15-15:15, αιθ. Η2
Γερμανικά II (Βασιλική Παλασάκη)
15:00-18:00, αιθ. Πολυμέσων
Ανθρωπολογία της τροφής (Βασιλική Γιακουμάκη)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας