Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών 2018-2019 (εαρινό εξάμηνο):

Υπάρχει και το απλοποιημένο πρόγραμμα για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές.

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Μνημειακή ζωγραφική στη Θεσσαλία μετά την Άλωση (15ος - 18ος αι.) (Ιωάννης Τσιουρής)
09:00-11:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 1)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Ιταλικά II (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
11:00-13:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 2)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία (δεν έχει οριστεί)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Ζητήματα ιστορίας των αισθήσεων (18ος - 20ός αι.) (Μήτσος Μπιλάλης)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στη ρωμαϊκή αρχαιολογία (Γιάννης Λώλος)
15:00-18:00, αιθ. Πολυμέσων
Άνθρωπος και Θάνατος. Η αρχαιολογία του θανάτου και η κοινωνική της διάσταση στην Αιγαιακή Προϊστορία (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
15:00-18:00, αμφ. Κορδάτου
Ιστορία των έμφυλων σχέσων στη Νεότερη Ευρώπη (Ανδρονίκη Διαλέτη)
15:00-17:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 3)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙ: Κλασική και Ελληνιστική περίοδος (Ιφιγένεια Λεβέντη)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Ετεροδοξίες στη μεσαιωνική Δύση (Ρίκα Μπενβενίστε)

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 1)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, αιθ. Θ
Ανθρωπολογία, φυλές και πρωτογονισμός (Ελευθερία Δέλτσου)
09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Αρχαίες ελληνικές οικοδομικές επιγραφές (Γιάννης Λώλος)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Εισαγωγή στους Προϊστορικούς Πολιτισμούς του Αιγαίου (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας (Μήτσος Μπιλάλης)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Αρχαία ελληνικά ανάγλυφα: Εικονογραφία της λατρείας και του θανάτου (Ιφιγένεια Λεβέντη)
12:00-15:00, αιθ. Μεταπτυχιακών
Όψεις της καθημερινότητας στη νεότερη Ευρώπη (Ανδρονίκη Διαλέτη)
13:00-15:00, εργ. Ιστορίας (τμήμα 1)
Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Ζητήματα ιστοριογραφίας της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
15:00-18:00, αιθ. Πολυμέσων
Ανθρωπολογία των αισθήσεων (Δάφνη Τραγάκη)
15:00-17:00, εργ. Ιστορίας (τμήμα 2)
Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-18:00, αιθ. Ι
Αγγλικά IV (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Ο πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα (Γιάννης A. Πίκουλας)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία (Έλενα Τζελέπη)
18:00-21:00, αιθ. Πολυμέσων
Η επανάσταση του 1821 (Άννα Ματθαίου)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 2)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Κράτος, κοινωνία, οικονομία στην Ελλάδα (19ος αιώνας) (Άννα Ματθαίου)
09:00-12:00, αιθ. Θ
Ανασκαφική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν, Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Γιάννης Λώλος)
09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Ιστορία της Μ. Ασίας από τα Μυκηναϊκά έως τα Πρωτοβυζαντινά χρόνια (Γιάννης A. Πίκουλας)
09:00-11:00, αιθ. Ι (τμήμα 5 (αρχαιολόγοι))
Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
12:00-15:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 3)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία (Αλέξανδρος Τούρτας)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Ανθρωπολογία της υγείας (Σούλα Μαρινούδη)
15:00-18:00, αιθ. Ι
Εποχή του λίθου και γεωπεριβάλλον (δεν έχει οριστεί)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940 (Αντώνης Αντωνίου)
15:00-18:00, αιθ. Η
Αγγλικά II (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00, αιθ. Θ
Πλαστές Αρχαιότητες: τέχνη, ιστορία, ερμηνεία και συνέπειες του φαινομένου (Χριστίνα Μητσοπούλου)
09:00-11:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 4)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
11:00-13:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα 5)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Εισαγωγή στην ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Αρχαιολογία των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Κουλτούρα της φωτογραφίας: Από το στούντιο στις σέλφις (Πηνελόπη Παπαηλία)
13:00-15:00, εργ. Ιστορίας (τμήμα 3)
Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-18:00, αιθ. Ι
Σύγχρονες Αναγνώσεις της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας (Έλενα Τζελέπη)
15:00-17:00, εργ. Ιστορίας (τμήμα 4)
Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Μεγάλη Ελλάδα και Σικελία (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
18:00-21:00, αμφ. Σαράτση
Η ομηρική κοινωνία (Δημήτρης I. Κυρτάτας)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-12:00, αιθ. Θ
Η δόξα του Βυζαντίου (μεσοβυζαντινή τέχνη) (Μαρία Βασιλάκη)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Η δουλεία στην αρχαιότητα (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
09:00-12:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Ανθρωπολογία και κόμικς (Πηνελόπη Παπαηλία)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Θέματα βυζαντινής τεχνολογίας (Μαρία Βασιλάκη)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Οικονομική Ανθρωπολογία (Πέτρος Πετρίδης)
15:00-18:00, αιθ. Ι
Ιταλικά IV (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας