Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών 2023-2024 (εαρινό εξάμηνο):

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα α΄)
Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
12:00-15:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα β΄)
Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα γ΄)
Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας