Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών 2017-2018 (χειμερινό εξάμηνο):

Υπάρχει και απλοποιημένο πρόγραμμα για πρωτοετείς και δευτεροετείς που περιλαμβάνει μόνο τα καταστατικά μαθήματα.

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:00-12:00, αίθουσα Θ
Οι εβραϊκές κοινότητες της ΝΑ Μεσογείου (μέσα 19ου- μέσα 20ου) (Κωνσταντία Μουστάνη)
09:00-11:00, αίθουσα Πολυμέσων (τμήμα 5)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
09:00-12:00, αίθουσα Σκουβαρά
Ιταλικά I (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
11:00-13:00, αίθουσα Πολυμέσων (τμήμα 6)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, αίθουσα Θ
Ανθρωπολογία του θανάτου (Πηνελόπη Παπαηλία)
15:00-18:00, αίθουσα Ι
Η χώρα των αρχαίων ελληνικών πόλεων (Γιάννης Λώλος)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Ρατσισμός, βία και διακρίσεις στον 20ο αιώνα (Νίκος Τζαφλέρης)
15:00-17:00, αίθουσα Πολυμέσων (τμήμα 7)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
18:00-21:00, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική πλαστική (7ος-4ος αι. πΧ) (Ιφιγένεια Λεβέντη)
18:00-21:00, αίθουσα Θ
Κοινωνική ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
18:00-21:00, αίθουσα Πολυμέσων
Ζητήματα ιστορίας των αισθήσεων (18ος - 20ός αι.) (Μήτσος Μπιλάλης)

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00, αίθουσα Θ
Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές (Ρίκα Μπενβενίστε)
09:00-12:00, αίθουσα Ι
Ο νεώτερος και σύγχρονος κόσμος (19ος-20ός αι.) (Ιωάννα Λαλιώτου)
12:00-15:00, αίθουσα Θ
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Δάφνη Τραγάκη)
12:00-15:00, αίθουσα Ι
Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και η Ηπειρωτική Ελλάδα στην Εποχή του Χαλκού (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
12:00-15:00, αίθουσα Πολυμέσων
Αρχιτεκτονική γλυπτική και πολιτική ιδεολογία στην Αθήνα στον 5ο αι. π.Χ. (Ιφιγένεια Λεβέντη)
13:00-15:00, εργαστήριο Ιστορίας (τμήμα 1)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
15:00-18:00, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στη βυζαντινή αρχιτεκτονική: η πόλη και ο χριστιανικός ναός κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο (4ος - 6ος αι.) (Ιωάννης Βαραλής)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Ηλεκτρονικά μέσα και ιστορική κουλτούρα (Μήτσος Μπιλάλης)
18:00-21:00, αίθουσα Θ
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία και αρχαιογνωσία (Γιάννης A. Πίκουλας)
18:00-21:00, αίθουσα Ι
Η Φεουδαρχία: Όψεις της κοινωνικής ιστορίας και ιστοριογραφικές διαμάχες (Ρίκα Μπενβενίστε)
18:00-21:00, αίθουσα Πολυμέσων
Σύνορα και μορφές της ετερότητας (Ευάγγελος Αυδίκος)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-12:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα α΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, αίθουσα Θ
Εισαγωγή στις Σπουδές του Λαϊκού Πολιτισμού (Ευάγγελος Αυδίκος)
09:00-12:00, αίθουσα Ι
Πόλεις και Ιερά στην κλασική Αρχαιότητα: Αθήνα και Αττική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
09:00-12:00, αίθουσα Πολυμέσων
Η μεσογειακή Τριάδα: Αλεύρι, λάδι, κρασί. Η οικονομία της διατροφής στην Αρχαιότητα (Γιάννης A. Πίκουλας)
12:00-15:00, αίθουσα Θ
Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης: μέθοδοι, ρεύματα, σύγχρονοι προβληματισμοί (Κωνσταντίνος Βασιλείου)
12:00-14:00, εργαστήριο Ιστορίας (τμήμα 2)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Ψηφιακός πολιτισμός (Πέτρος Πετρίδης)
15:00-18:00, αίθουσα Ι
Αγγλικά III (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα β΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, αίθουσα Θ
Κράτος, κοινωνία, οικονομία στην Ελλάδα (19ος αιώνας) (Άννα Ματθαίου)
09:00-12:00, αίθουσα Ι
Ιστορία των Θετικών Επιστημών (Θέμης Ντάλλας)
09:00-12:00, αίθουσα Πολυμέσων
Μάρτυρες, άγιοι και μαρτύρια: Η αρχαιολογία των μεγάλων προσκυνημάτων (Ιωάννης Βαραλής)
12:00-15:00, αμφιθέατρο Σαράτση
Αρχαιολογία. Θεωρία και Μέθοδοι (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
12:00-15:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα γ΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
12:00-15:00, αίθουσα Πολυμέσων
Αποικιοκρατία και πολιτισμική κριτική (Πηνελόπη Παπαηλία)
12:00-15:00, αίθουσα Σκουβαρά (τμήμα γ΄)
Ιταλικά III (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Επισκόπηση αρχαίας ιστορίας Ι: Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
15:00-17:00, εργαστήριο Ιστορίας (τμήμα 3)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
18:00-21:00, αίθουσα Θ
Κράτος, κοινωνία, οικονομία στην Ελλάδα (1909-1940) (Πολυμέρης Βόγλης)
18:00-21:00, αίθουσα Πολυμέσων
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Από την Κρήτη στη Βενετία (Μαρία Βασιλάκη)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-12:00, αίθουσα Θ
Η τέχνη την εποχή των Παλαιολόγων (Μαρία Βασιλάκη)
09:00-12:00, αίθουσα Πολυμέσων
Τα ομηρικά έπη ως πηγή ιστορίας (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
12:00-14:00, εργαστήριο Ιστορίας (τμήμα 4)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, αίθουσα Ι
Αγγλικά I (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Ανθρωπολογία του ελληνικού χώρου (Βασιλική Γιακουμάκη)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας