Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών 2016-2017 (εαρινό εξάμηνο):

Υπάρχει και απλοποιημένο πρόγραμμα για πρωτοετείς και δευτεροετείς που περιλαμβάνει μόνο τα καταστατικά μαθήματα.

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:00-12:00, αίθουσα Πολυμέσων
Αρχαιοαστρονομία (Θέμης Ντάλλας)
09:00-12:00, αίθουσα Ι
Ιστορική δημογραφία και τοπική ιστορία (Κωνσταντία Μουστάνη)
09:00-12:00, αίθουσα Θ
Ιταλικά II (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-12:00, αίθουσα Θ
Ιταλικά IV (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
12:00-15:00, αίθουσα Θ
Η εξόντωση των Εβραίων στην Ευρώπη και την Ελλάδα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Νίκος Τζαφλέρης)
12:00-15:00, αίθουσα Ι
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙΙ (Γιάννης A. Πίκουλας, Βασίλης Κλείτσας)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Εισαγωγή στους Προϊστορικούς Πολιτισμούς του Αιγαίου (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
15:00-18:00, αίθουσα Πολυμέσων
Τοπογραφία της αρχαίας Ρώμης (Γιάννης Λώλος)
15:00-18:00, αίθουσα Ι
Οπτική ανθρωπολογία (Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης)
18:00-21:00, αίθουσα Θ
Ιστορία των έμφυλων σχέσων στη Νεότερη Ευρώπη (Ανδρονίκη Διαλέτη)
18:00-21:00, αίθουσα Πολυμέσων
Αρχιτεκτονική γλυπτική και πολιτική ιδεολογία στην Αθήνα στον 5ο αι. π.Χ. (Ιφιγένεια Λεβέντη)
18:00-21:00, αίθουσα Ι
Ανθρωπολογία του Τουρισμού (Ελευθερία Δέλτσου)

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00, αίθουσα Ι
Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ: Κλασική περίοδος (Ιφιγένεια Λεβέντη)
09:00-12:00, αίθουσα Θ
Ζητήματα ιστοριογραφίας της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
09:00-12:00, εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Ψηφιακή αφήγηση (Πηνελόπη Παπαηλία, Θέμης Ντάλλας)
09:00-12:00, αίθουσα Πολυμέσων
Κεραμεική Τεχνολογία και Τυπολογία: Θεωρία και Πράξη - Η Εποχή του Χαλκού στην Ηπειρωτική Ελλαδα (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
12:00-15:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ομάδα α΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
12:00-15:00, αίθουσα Θ
Αρχιτεκτονική την εποχή των Παλαιολόγων (Ιωάννης Βαραλής)
12:00-15:00, αίθουσα Ι
Οικονομική Ανθρωπολογία (Ελευθερία Δέλτσου)
12:00-15:00, αίθουσα Πολυμέσων
Η αρχαία ελληνική οικία (Γιάννης Λώλος)
12:00-14:00, εργαστήριο Ιστορίας (τμήμα α΄)
Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων (Ρέα Ματσάγγου)
13:00-15:00, γραφείο διδάσκοντος
Θέματα Γλυπτικής και Κοροπλαστικής (Ιφιγένεια Λεβέντη)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Λαϊκός Πολιτισμός και Προφορική Ιστορία (Ευάγγελος Αυδίκος)
15:00-18:00, αίθουσα Πολυμέσων
Φύλο, οικογένεια και σεξουαλικότητα στην πρώιμη νεώτερη Ευρώπη (Ανδρονίκη Διαλέτη)
15:00-17:00, γραφείο διδάσκοντος
Θέματα ρωμαϊκής τοπογραφίας (Γιάννης Λώλος)
15:00-18:00, αίθουσα Ι
Αγγλικά II (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
18:00-21:00, αίθουσα Πολυμέσων
Η διατροφή στην Ευρώπη (12ος-21ος αι.) (Άννα Ματθαίου)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-12:00, αίθουσα Θ
Τελετουργίες και λαϊκά δρώμενα (Ευάγγελος Αυδίκος)
09:00-12:00, αίθουσα Πολυμέσων
Ιερά της κλασικής αρχαιότητας: Μνημειακή τοπογραφία (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
09:00-12:00, αίθουσα Ι
Η επανάσταση του '21 (Άννα Ματθαίου)
12:00-15:00, αίθουσα Θ
Νεότερη Ελληνική ιστορία: 1880-1930 (Κωνσταντίνος Γκοτσίνας)
12:00-14:00, εργαστήριο Ιστορίας (τμήμα α΄)
Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων (Ρέα Ματσάγγου)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Ανασκαφική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν, Ιωάννης Βαραλής)
15:00-18:00, αίθουσα Ι
Αγγλικά IV (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ομάδα β΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, αίθουσα Θ
Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία (Πηνελόπη Παπαηλία)
09:00-12:00, αίθουσα Πολυμέσων
Ιστορική ανθρωπολογία: Το μεσαιωνικό χωριό (Ρίκα Μπενβενίστε)
10:00-12:00, αίθουσα Διδακτικής Συλλογής
Θεματα Αρχαίας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
10:00-12:00, εργαστήριο Ιστορίας
Ιστορικές πηγές στο διαδίκτυο (Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ομάδα γ΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
12:00-15:00, αίθουσα Θ
Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας (Μήτσος Μπιλάλης)
12:00-14:00, εργαστήριο Ιστορίας (τμήμα α΄)
Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων (Ρέα Ματσάγγου)
13:00-15:00, γραφείο διδάσκοντος
Θεματα Βυζαντινής Τέχνης Ι (Μαρία Βασιλάκη)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Η αθηναϊκή δημοκρατία (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
15:00-18:00, αίθουσα Ι
Αρχαιολογία της Μεγάλης Ελλάδας και της Σικελίας (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
18:00-21:00, αίθουσα Θ
Ο μεταπολεμικός κόσμος (Πολυμέρης Βόγλης)
18:00-21:00, αίθουσα Ι
Ο εθνοτικός Άλλος στη σύγχρονη Ελλάδα (Βασιλική Γιακουμάκη)
18:00-21:00, αίθουσα Πολυμέσων
Χειρ Αγγέλου: ένας ζωγράφος εικόνων στη βενετοκρατούμενη Κρήτη (Μαρία Βασιλάκη)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-12:00, αίθουσα Θ
Εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη (Μαρία Βασιλάκη)
09:00-12:00, αίθουσα Πολυμέσων
Οι ιεροί λόγοι του Αίλιου Αριστείδη (Δημήτρης I. Κυρτάτας)
09:00-12:00, αίθουσα Ι
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙV (Γιάννης A. Πίκουλας, Βασίλης Κλείτσας)
12:00-15:00, αίθουσα Θ
Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου (Καλλίοπη Μαυρομμάτη)
12:00-15:00, αίθουσα Ι
Ο αττικός μελανόμορφος ρυθμός (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
12:00-15:00, αίθουσα Πολυμέσων
Ζητήματα ιστορίας των αισθήσεων (18ος - 20ός αι.) (Μήτσος Μπιλάλης)
15:00-18:00, αίθουσα Θ
Ανθρωπολογία της τροφής (Βασιλική Γιακουμάκη)
15:00-18:00, αίθουσα Ι
Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στην Εποχή του Λίθου (Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου)
15:00-18:00, αίθουσα Σκουβαρά
Δημοτικό τραγούδι και φύλο (Ευάγγελος Αυδίκος)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας