Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών 2020-2021 (εαρινό εξάμηνο):

Υπάρχει και το απλοποιημένο πρόγραμμα για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές.

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:00-11:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Ιταλικά IV (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Οικονομική Ανθρωπολογία (Ιωάννης Κυριακάκης)
09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Ιστορία της Τέχνης του 20ου αι. (Μιγκέλ-Φερνάντες Μπελμόντε)
09:00-11:00, διαδίκτυο (MS-teams) (τμήμα Α΄)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
11:00-13:00, διαδίκτυο (MS-teams) (τμήμα Β΄)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία Ι (Αρχαϊκή περίοδος) (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Ετερότητα και η πολιτική της αναπαράστασης (Πηνελόπη Παπαηλία)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Η βυζαντινή κοινωνία και οι θεσμοί της (Χρήστος Μαλατράς)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Γαλλικά IV (Β. Τσελά)
15:00-18:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Εθνογραφία: Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου (Ελευθερία Δέλτσου)
15:00-18:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Βυζάντιο και Δύση (Νικολέτα Τρούπκου)
15:00-18:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Οι κοινωνίες του ιταλικού χώρου κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο (Ανδρονίκη Διαλέτη)
18:00-21:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)
18:00-21:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Αρχιτεκτονική, Ιδεολογία και Κοινωνία στην Εποχή του Χαλκού (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams) (τμήμα Α΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Μνημειακή τοπογραφία της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας στη Βυζαντινή περίοδο (Αχρίδα - Καστοριά) (Ιωάννης Τσιουρής)
09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Πόλη και ύπαιθρος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Εισαγωγή στους Προϊστορικούς Πολιτισμούς του Αιγαίου (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Η Ευρώπη του Διαφωτισμού (Ανδρονίκη Διαλέτη)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Όμηρος και Αρχαιολογία (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
15:00-18:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Ζητήματα ιστοριογραφίας της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
15:00-18:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Εθνογραφία της μουσικής (Δάφνη Τραγάκη)
15:00-17:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου)
18:00-21:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Αλέξανδρος Γ´ o Μέγας και η Ιστορία της ελληνιστικής Ανατολής (Γιάννης A. Πίκουλας)
18:00-21:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Τοπογραφία της αρχαίας Ρώμης (Γιάννης Λώλος)
18:00-21:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Ιστορία της οικογένειας (17ος-19ος αι.) (Άννα Ματθαίου)

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30-11:30, διαδίκτυο (MS-teams)
Παυσανίας (Γιάννης A. Πίκουλας)
09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams) (τμήμα Β΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Κοινωνική ιστορία της ανατολικής Μεσογείου (15ος-19ος αι.) (Άννα Ματθαίου)
09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Ανασκαφική (Γιάννης Λώλος, Ιφιγένεια Τουρναβίτου, Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams) (τμήμα Γ΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Βυζαντινά χειρόγραφα (Νικολέτα Τρούπκου)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Πλαστές Αρχαιότητες: τέχνη, ιστορία, ερμηνεία και συνέπειες του φαινομένου (Χριστίνα Μητσοπούλου)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Αγγλικά II (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
15:00-18:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία (Λέανδρος Κυριακόπουλος)
15:00-18:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Γεωαρχαιολογία (Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου)
15:00-18:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Γερμανικά IV (Ευαγγελία Παπαδημητρίου)
16:00-18:00, διαδίκτυο (MS-teams) (τμήμα Γ΄)
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Αρχαιολογία του ελληνιστικού κὀσμου (Γιάννης Λώλος)
09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Ο Μαύρος Θάνατος (Ρίκα Μπενβενίστε)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Ανθρωπολογία του θανάτου (Πηνελόπη Παπαηλία)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Αγγλικά IV (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Γερμανικά II (Ευαγγελία Παπαδημητρίου)
15:00-18:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία (Αντώνης Αντωνίου)
15:00-18:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Ανθρωπολογία του Συμβολισμού (Αλεξάνδρα Σιώτου)
15:00-17:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων (Ρέα Ματσάγγου)
18:00-21:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙ (Κλασική περίοδος) (Ιφιγένεια Λεβέντη)
18:00-21:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940 (Πολυμέρης Βόγλης)
18:00-21:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Θρησκευτικές μειονότητες (Βασιλική Γιακουμάκη)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Επισκόπηση αρχαίας ιστορίας Ι: Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή (Ανδρονίκη Μακρή)
09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Ανθρωπολογία των αισθήσεων (Δάφνη Τραγάκη)
09:00-12:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Παλαιολόγειες εικόνες (Ιωάννης Τσιουρής)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Η πλαστική της ύστερης κλασικής περιόδου (4ου αι. π.Χ.) (Ιφιγένεια Λεβέντη)
12:00-15:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Πολιτικές του Πολιτισμού (Ελευθερία Δέλτσου)
15:00-18:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Ο μεταπολεμικός κόσμος (Πολυμέρης Βόγλης)
15:00-18:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Ο εθνοτικός Άλλος στη σύγχρονη Ελλάδα (Βασιλική Γιακουμάκη)
15:00-18:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Ιταλικά II (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
15:30-17:45, διαδίκτυο (MS-teams)
Γαλλικά II (Ντιάνα Κάκαρη)
18:00-21:00, διαδίκτυο (MS-teams)
Αποικιοκρατία και Μεταποικιακές Σπουδές (Αντώνης Αντωνίου)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας