Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Τεχνολογίες μνήμης: από το αρχείο στο archiving

Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Πολυμέσων του ΙΑΚΑ, η Άννα-Μαρία Σιχάνη (Marie Curie Fellow, Huygens ING, Άμστερνταμ) θα μιλήσει με θέμα Τεχνολογίες μνήμης: από το αρχείο στο archiving.

Περίληψη

Με ποιους τρόπους συλλαμβάνουμε και εννοιολογούμε το «αρχείο» και τις πρακτικές γύρω από αυτό; Είναι το «αρχείο» ένας όρος και μια έννοια ικανή να περιγράψουμε όλες τις δυνατές μορφές πληροφοριακής αποθήκευσης και μνήμης, λαμβάνοντας υπόψιν τις πλείστες υλικές μεταλλαγές κατά τη μετάβαση από το χαρτώο στο ψηφιακό παράδειγμα; Ποιες νέες συνθήκες, συμβάσεις και πρακτικές συνοδεύουν πλέον τη χρήση, οργάνωση και διατήρηση του; Η παρουσίαση ανατρέχει και συζητά σταθμούς από την ιστορία του αρχείου στο χώρο των υπολογιστικών τεχνολογιών, επιδιώκοντας να προβληματοποιήσει εκ νέου τη σχέση μνήμης, υλικότητας και τεχνολογίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας