Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Εξευρωπαϊσμός υπό δικτατορικό καθεστώς

  • Διάλεξη του Χρήστου Τσάκα με θέμα "Εξευρωπαϊσμός υπό δικτατορικό καθεστώς: Οι έλληνες βιομήχανοι και οι δυναμικές της ελληνικής μετάβασης στη δημοκρατία"
  • 08/11/2017 και ώρα 18:30
  • αίθουσα Πολυμέσων

Ο Χρήστος Τσάκας είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Max Weber Fellow, European University Institute, Φλωρεντία.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας