Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Διεθνής διημερίδα με τίτλο "#otheranthropolitics"

  • Διεθνής διημερίδα με τίτλο "#otheranthropolitics"
  • 15/04/2019 - 16/04/2019

Η ημερίδα συγκαταλέγεται στα παραδοτέα του ερευνητικού έργου «Ετεροπολιτικές: Ανασχηματίζοντας το Κοινό και το Πολιτικό» που χρηματοδοτείται από το ERC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας) με φορέα υποδοχής το ΑΠΘ (Eπιστ. Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας