Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Άλλοι διδάσκοντες

Χριστίνα Μητσοπούλου

  • Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία (κεραμική, εικονογραφία, αρχαιολογία της λατρείας, μικροτεχνία), Ιστορία της Αρχαιολογίας, Πλαστές Αρχαιότητες), Πολιτιστικός Τουρισμός/Ξεναγική
  • Γραφείο: 5 8Α
  • e-mail:
  • website: christinamitsopoulou.academia.edu
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η Χριστίνα Μητσοπούλου είναι διδάκτωρ κλασικής αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ 2007). Σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης (Institut d'Art et d'Archéologie, Sorbonne-Paris IV, 1992), με ισοτιμία και αντιστοιχία ΔΙΚΑΤΣΑ (ΕΚΠΑ 1995) και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (DEA) στη κλασική αρχαιολογία (Sorbonne-Paris IV, 1995). Είναι διπλωματούχος ξεναγός (Σχολή Ξεναγών Αθηνών 1998, βραβείο/διάκριση τεχνικής ξενάγησης της Cedefop, Επιτροπή Εκπαίδευσης Ε.Ε.).

Ως αρχαιολόγος δραστηριοποιείται στο πεδίο από το 1990. Η διατριβή της έχει ως αφετηρία τη λατρεία της Δήμητρας στις Κυκλάδες, με έμφαση στα αρχαιολογικά κατάλοιπα (κεραμική, μικροτεχνία, κοροπλαστική) και ειδικότερα την ερμηνεία του τελετουργικού σκεύους των Ελευσινίων Μυστηρίων. Υπήρξε υπότροφος της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών και των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποτροφιών «Leonardo da Vinci» και «Ηράκλειτος Ι». Έχει συνεργαστεί σε πολλά ερευνητικά και ανασκαφικά προγράμματα, κυρίως στο νησιωτικό χώρο (Κυκλάδες: Αμοργός, Τήνος, Δήλος, Κύθνος και Ρόδος,) με εγχώρια πανεπιστήμια (Ιωαννίνων, Αθηνών, Θεσσαλίας), ξένες αρχαιολογικές σχολές (EFA) και Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΚΒ' ΕΠΚΑ), και διενεργεί μελέτες υλικών στην Αττική (Κεραμεικός, DAI Athen και Ελευσίνα, Γ' ΕΠΚΑ και Αρχαιολογική Εταιρεία). Εργάστηκε από το 2002 έως το 2012 ως υπεύθυνη του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας του Τμήματος ΙΑΚΑ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2013 εργάζεται στο Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του ίδιου Τμήματος, το οποίο στηρίζει οργανωτικά.

Από το 2017 συντονίζει το πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα « Archives Gilliéron » στη Γαλλική Σχολή Αθηνών, που εντάσσεται στο πεδίο της Ιστορίας της Αρχαιολογίας.

Στον χώρο του Πολιτιστικού Τουρισμού έχει δραστηριοποιηθεί ως ειδικευμένη ξεναγός ανά την επικράτεια (τετράγλωσση), και ως σύμβουλος σχεδίασης περιηγητικών προγραμμάτων στο πεδίο της Ελλάδας (Studiosus Reisen München Gmbh).

Διδασκαλία

Στο Τμήμα ΙΑΚΑ διδάσκει από το ακαδημαϊκό έτος 2007/2008 (συμμετοχή στο μάθημα «Ανασκαφική»), ενώ ως διδάσκουσα ΠΔ/407 δίδαξε από τα έτη 2008/2009 έως και 2010/2011, προσφέροντας μαθήματα σχετικά με την αρχαία κεραμική. Μετείχε επίσης στο σπονδυλωτό μάθημα ΠΜΣ «Αρχαιολογία και Ιστορία» (2010). Το 2015 ξεκίνησε τη διδασκαλία του μαθήματος "Περηγητικός Πολιτιστικός Τουρισμός" στο Τμήμα ΙΑΚΑ, ενώ το 2015/2016 δίδαξε "Τέχνη και Αρχιτεκτονική των Μέσων και Νεώτερων Χρόνων" στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στου Π.Θ. Δίδαξε επίσης «Τεχνικές Ξενάγησης» στο ταχύρρυθμο σεμινάριο Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων στο επάγγελμα του Ξεναγού (Τομέας Αρχαιολογίας Ε.Κ.Π.Α. 2014, 2015) και «Φροντιστήριο Κλασικής Αρχαιολογίας» στο Τμήμα ΙΑΚΑ στο ακαδημαϊκό έτος 2015/2016.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας