Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Δάφνη Τραγάκη

  • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ανθρωπολογία της Μουσικής και Εθνομουσικολογία, Μουσική Εθνογραφία, Eπιτέλεση, Πολιτικές της Μουσικής, Ηχοτοπία και Αστικός Χώρος, Μουσική και Ευρωπαϊκότητα, Αισθήσεις
  • Γραφείο: 6 9
  • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 17:00-18:00, Τρίτη 11:00-12:00
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (Α.Π.Θ). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Εθνομουσικολογία στο Goldsmiths University of London και είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το ίδιο πανεπιστήμιο (2003). Η διδακτορική διατριβή της έχει εκδοθεί σε επεξεργασμένη μορφή με τίτλο Rebetiko Worlds: Ethnomusicology and Ethnography in the City (Cambridge Scholars Publishing, 2007). Έχει επιμεληθεί τους συλλογικούς τόμους Empire of Song. Europe and Nation in the Eurovision Song Contest (Scarecrow Press, 2013) και Μade in Greece. Studies in Greek Popular Music (υπό έκδοση, Routledge). Στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διδάσκει από το 2004.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας