Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Το πορτραίτο του καλλιτέχνη στην Βενετοκρατούμενη Κρήτη

  • Κωδικός: ΜΑ1321
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2013-2014 εαρινό

Περίληψη

Οι κρητικές εικόνες που έχουν σωθεί και χρονολογούνται από τον 15ο μέχρι και τον 17ο αιώνα διασώζουν έναν εντυπωσιακό αριθμό υπογραφών των ζωγράφων τους. Οι υπογραφές αυτές οδηγούν σε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις για το ρόλο του ζωγράφου στην κοινωνία της βενετοκρατούμενης Κρήτης. Παράλληλα, τα έγγραφα της εποχής δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική δραστηριότητα των κρητικών ζωγράφων (π.χ. συμβόλαια παραγγελιών) αλλά και για την προσωπική τους ζωή και την κοινωνική τους θέση.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας