Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Πολιτική βία και υποκειμενικότητα

  • Κωδικός: ΜΙ1611
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό

Περίληψη

Το σεμινάριο θα ασχοληθεί με το ζήτημα της πολιτικής βίας στην μεταπολεμική εποχή και είναι δομημένο γύρω από τρεις θεματικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την κρατική καταστολή και την αστυνομική βία ως πολιτικές αποκλεισμού, φόβου και πειθάρχησης της κοινωνίας. Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην εμφάνιση, οργάνωση και δράση ένοπλων οργανώσεων σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στη δεκαετία του 1970. Ο τρίτος άξονας αφορά τη μελέτη της υποκειμενικότητας αυτών που έδρασαν σς τέτοιες οργανώσεις, ώστε να διερευνηθεί η εμπειρία και η μνήμη της πολιτικής βίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας