Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αστικά τοπία: δομές, αντιλήψεις, μετασχηματισμοί

 • Κωδικός: ΜΣ1711
 • Κατεύθυνση: Ιστορία, Αρχαιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Κατηγορία: Διεπιστημονικό σεμινάριο
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 15.0
 • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό

Περίληψη

Ένα σεμινάριο για τον αστικό χώρο, τους τρόπους προσέγγισης και αντίληψής του, τις δομές του (κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές κλπ) όπως αυτές αποτυπώνονται στον ιστό της πόλης, τις αλλαγές του στο χρόνο.

Πρόγραμμα
 1. (4/10): Εισαγωγική (Γ. Λώλος)
 2. (11/10): Επιφανειακή έρευνα και αστική αρχαιολογία (Γ. Λώλος)
 3. (18/10): “Κώμη” ή “πόλις”; Η περίπτωση της ομηρικής Γραίας (Ωρωπός) (Α. Μαζαράκης)
 4. (1/11): Προσεγγίσεις του αστικού τοπίου της αρχαίας Αθήνας (Α. Θεοχαράκη, Μ. Κατσιάνης, Λ. Κωστάκη)
 5. (8/11): Πόλεις σε μετάβαση (Γ. Λώλος, Γ. Βαραλής)
 6. (22/11): Μουσείο της πόλης του Βόλου (Α. Δημόγλου)
 7. (29/11): Η πολεοδομική οργάνωση και η διαμόρφωση του αστικού τοπίου στη Θεσσαλία κατά την πρώιμη οθωμανική περίοδο. Τα Τρίκαλα (Tirhala) και η Λάρισα (Yenişehir) (Γ. Στουρνάρας)
 8. (13/12): Η διαμόρφωση αστικών αρχαιολογικών τοπίων στη Ρώμη και την Αθήνα τον 19ο και 20ο αιώνα (Φ. Μαλλούχου-Tufano)
 9. (20/12):  H Βιομηχανική πόλη τον 19ο αιώνα (Χ. Αγριαντώνη)
 10. (10/1): Παρουσίαση εργασιών
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας