Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η Θεσσαλία από την Αρχαιότητα ως τον 21ο αιώνα

Περίληψη

Το σπονδυλωτό αυτό σεμινάριο διερευνά πτυχές της ιστορικής, της αρχαιολογικής και της ανθρωπολογικής έρευνας στην περιοχή της Θεσσαλίας, με έμφαση σε διεπιστημονικές αναγνώσεις και σε θεματικές που εστιάζουν στις αρχαιολογικές ιδιαιτερότητες, στην αρχιτεκτονική και στις θρησκευτικές πρακτικές στην περιοχή κατά την Προϊστορική, Κλασική και Βυζαντινή περίοδο, στην ιστορία και στο οικιστικό  πλέγμα της αρχαίας Θεσσαλίας, στην οικονομία και στο κοινωνικό κατεστημένο κατά τον 19o και 20ο αιώνα, στις εθνοτικές ετερότητες, στα θεσσαλικά παραμύθια και σε διαδικασίες κατασκευής του "μύθου".

3.10.2018: Εισαγωγικό σεμινάριο, ενημέρωση φοιτητών (Γ. Πίκουλας, Ι. Τουρναβίτου, Δ. Τραγάκη)

10.10.2018: Γ. Πίκουλας: "Ιστορία και οικιστικό πλέγμα της αρχαίας Θεσσαλίας".

17.10.2018: Α. Μουνδρέα-Αγραφιώτη: "Η Νεολιθική Θεσσαλία στον 21ο αιώνα".

24.10.2018: Ι. Τουρναβίτου, Α. Μπάτζιου: "Η Μυκηναϊκή Θεσσαλία. Θέσεις και αντιθέσεις".

31.10.2018: Εβδομάδα συνεργασίας φοιτητών-καθηγητών.

7.11.2018: Α. Μαζαράκης Αινιάν, Μ. Ιντζεσίλογλου, Ρ. Ιντζεσίλογλου:  "Το ιερό του Απόλλωνα στο Σωρό και άλλα αρχαϊκά ιερά της Θεσσαλίας".

14.11.2018: Ντ. Μουστάνη. "Η Θεσσαλία: ο χώρος και οι άνθρωποι, β' μισό του 19ου αιώνα-αρχές 20ού αιώνα".

21.11.2018: Ε. Αυδίκος: "Τοπικότητες και Ετερότητες στην Θεσσαλία. Βλάχοι και Καραγκούνηδες".

28.11.2018: Γ. Βαραλής: "Τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλίας: ο ρόλος των δημοσιεύσεων", Ρ. Σδρόλια: "Η Βυζαντινή Θεσσαλία στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας", Σ. Γουλούλης: "Ιερά πρόσωπα και χώρος στη Βυζαντινή Θεσσαλία".

5.12.2018: Χρυσ. Τσαπραϊλης: "Ιστορίες τρόμου από τη θεσσαλική επαρχία"

12.12.2018: Ν. Τζαφλέρης: "Οικονομία και Κοινωνία στη Θεσσαλία τον 20ό αιώνα".

19.12.2018: Εβδομάδα συνεργασίας φοιτητών-καθηγητών.

09.01.2019: Παρουσίαση Εργασιών

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας