Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙΙ: Ελληνιστική - ρωμαϊκή περίοδος

  • Κωδικός: ΑΡ0303
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2011-2012 εαρινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 χειμερινό

Περίληψη

Επισκόπηση του υλικού πολιτισμού και της τέχνης στα Ελληνιστικά βασίλεια και τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία από τα τέλη του 4ου αι. π.Χ. έως τον 4ο αι. μ.Χ. με έμφαση στην αρχιτεκτονική, την πολεοδομία, την πλαστική, τις τοιχογραφίες, τα ψηφιδωτά και την κεραμική. Δεδομένης της τεράστιας γεωγραφικής έκτασης και της μεγάλης ποικιλίας των τεχνοτροπιών, η επισκόπησή μας θα είναι πολύ επιλεκτική και περιορισμένη στις πιο σημαίνουσες τάσεις και τα πλέον τυπικά παραδείγματα που χρονολογούνται σε αυτούς τους αιώνες.

Συγγράμματα

  • Pollitt J.J. (2006): Η τέχνη στην ελληνιστική εποχή, Παπαδήμας (5)
  • Ramage Nancy H.,Ramage Andrew (2000): Ρωμαϊκή τέχνη, University Studio Press
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας