Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη

  • Κωδικός: ΑΡ1321
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 χειμερινό, 2007-2008 εαρινό, 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Τι είναι το Βυζάντιο και τί η βυζαντινή τέχνη; Ποιος είναι ο χαρακτήρας της και σε ποιες περιόδους διαιρείται; Το μάθημα αυτό εξετάζει τις απαρχές (4ος-5ος αι.) της τέχνης του Βυζαντίου μέσα στις ιστορικές, θρησκευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που τη διαμορφώνουν. Παράλληλα εξετάζει την τέχνη του 6ου και 7ου αιώνα, η οποία συμπίπτει με την περίοδο της βασιλείας δύο από τους σημαντικότερους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, του Ιουστινιανού (527-565) και του Ηράκλειου (610-641). Πολύ σπουδαία μνημεία ανεγείρονται και διακοσμούνται με ψηφιδωτά τόσο στην πρωτεύουσα του Βυζαντινού κράτους, την Κωνσταντινούπολη, όσο και σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας (Θεσσαλονίκη, Ραβέννα, Κύπρος, Μονή Σινά). Ενδιαφέροντα έργα μικροτεχνίας (ελεφαντοστά, εικονογραφημένα χειρόγραφα κλπ.) παράγονται καθώς και σπουδαίες φορητές εικόνες.

Συγγράμματα

  • Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου Ε., Μαυροπούλου-Τσιούμη Χ., Μπακιρτζής Χ. (2010): Ψηφιδωτά της Θεσσαλονίκης 4ος-14ος αιώνας, Καπόν
  • Kitzinger E. (2007): Η Βυζαντινή τέχνη εν τω γενέσθαι, Ηράκλειο: ΠΕΚ
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας