Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εικόνα και Λόγος

  • Κωδικός: ΑΡ2171
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δημήτρης Παλαιοθόδωρος
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2008-2009 εαρινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Το σεμιναριακό αυτό μάθημα έχει στόχο την μελέτη των τρόπων με τους οποίους οι εικονοποιοί (οι δημιουργοί των εικόνων, κυρίως αγγειογράφοι) προσεγγίζουν στο έργο τους τα έπη και τους μύθους που ήταν γνωστοί στην αρχαιότητα σε γραπτή μορφή. Εξετάζονται καταρχήν οι πρώιμες μορφές μυθικών παραστάσεων, που τοποθετούνται στον 7ο αιώνα, και αφορούν κυρίως το έπος. Εν συνεχεία, θα παρακολουθήσουμε το έπος, την λυρική ποίηση, το δράμα, όπως απεικονίζονται στα αγγεία της αρ­χαϊκής και της κλασικής περιόδου.

Συγγράμματα

  • Carpenter T.H. (2006): Τέχνη και μύθος στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Επίκεντρο
  • Boardman J. (2006): Η ιστορία των αρχαίων ελληνικών αγγείων, Αθήνα: Πατάκη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας