Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Τοπογραφία της αρχαίας Ρώμης

  • Κωδικός: ΑΡ2401
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννης Λώλος
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2018-2019 χειμερινό, 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Η Ρώμη ιδρύθηκε στα τέλη του 7ου αι. π.Χ. και σταδιακά εξελίχθηκε στη σημαντικότερη πόλη της Μεσογείου και πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη αυτή μέσα από τα μνημεία της αρχαίας πόλης, από τις απαρχές και τη σύντομη Ετρουσκική παρουσία στους αιώνες της δημοκρατίας και της αυτοκρατορίας μέχρι την περίοδο της Τετραρχίας (4ος αιώνας μ.Χ.). Η μνημειακή τοπογραφία της Ρώμης αποτελεί το κατεξοχήν παράδειγμα χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στην οπτικοποίηση και τρισδιάστατη αναπαράσταση μιας αρχαίας πόλης. Μέρος της άσκησης των φοιτητών θα είναι ο έλεγχος και η τεκμηρίωση των ψηφιακών αυτών μοντέλων ανά μνημείο και εποχή.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας