Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η αρχαία ελληνική οικία

  • Κωδικός: ΑΡ2571
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιάννης Λώλος
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 12:00-15:00, αίθουσα Πολυμέσων

Περίληψη

Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα θα εξετάσουμε την ελληνική οικία από τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους έως την αυτοκρατορική περίοδο μέσα στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό της πλαίσιο, και με βάση αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των εκάστοτε χρονολογικών περιόδων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους τρόπους προσέγγισης, επεξεργασίας και ερμηνείας των αρχαιολογικών καταλοίπων.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας