Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιολογία και Τέχνη των Κυκλάδων από την Αρχαιότητα ως το Μεσαίωνα

  • Κωδικός: ΑΡ2631
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε

Περίληψη

Στον μακρό χρόνο, τα νησιά θεωρούνται απομονωμένα και η μελέτη τους συχνά παραβλέπει τον κεντρικό τους ρόλο στα κοινωνικά και οικονομικά δίκτυα. Η σειρά των μαθημάτων ρίχνει μια καινούρια ματιά στην αρχαιολογία των νησιών με κέντρο τις Κυκλάδες από την κλασική περίοδο μέχρι τον μεσαίωνα. Θα εξεταστούν θέματα που αφορούν στις διακυμάνσεις του ρόλου των νησιών, στα επίπεδα σύνδεσης και απομόνωσής τους και, φυσικά, στην ανάλυση της δικτύωσής τους. Μέσα από την αρχαιολογία και την ιστορία θα μελετηθούν το εμπόριο, ο τουρισμός και η εξορία και ζητήματα όπως η πειρατεία και τα ναυάγια, με επίκεντρο σημαντικά νησιά, όπως η Δήλος, η Νάξος και η Σαντορίνη. Στο τέρμα αυτής της σειράς των μαθημάτων οι φοιτητές θα έχουν λεπτομερή εποπτεία της αρχαιολογίας των Κυκλάδων, επαρκή αντίληψη του πώς σύγχρονα θέματα, όπως η εξορία, ο αποικισμός, η οικονομία και τα δίκτυα, αντιμετωπίστηκαν στην αρχαία και μεσαιωνική εποχή, καθώς και θεμελιωμένη γνώμη για την άνοδο και την παρακμή ορισμένων νησιών στο ευρύτερο πλαίσιο του Αιγαίου. Θα ενισχυθούν οι δεξιότητές τους να ασκούν κριτική στις πηγές, ιδίως στα αρχαιολογικά δεδομένα σε συνδυασμό με τα γραπτά κείμενα, οι δεξιότητές τους να αντιλαμβάνονται οπτικά και να αναλύουν τέχνεργα και έργα τέχνης και αρχιτεκτονικής, να παρουσιάζουν προφορικά και γραπτά επιχειρήματα με σαφή κι αιτιολογημένο τρόπο και με βιβλιογραφική ενημέρωση και, τέλος, να εργάζονται κατά ομάδες εποικοδομητικά κι ευέλικτα.

Σημέιωση: Το μάθημα θα προσφερθεί στα Αγγλικά.

Συγγράμματα

  • Βλαχόπουλος Α. (επιμ.) (2005): Αρχαιολογία. Νησιά του Αιγαίου, Αθήνα: Μέλισσα
  • Χατζηδάκης Μ. (1989): Νάξος, Αθήνα: Μέλισσα
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας