Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Θεματα Αρχαίας Ελληνικής Αρχιτεκτονικής

  • Κωδικός: ΦΑ0002
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Φροντιστήριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 26
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2014-2015 χειμερινό
  • Διδάσκεται: ΠΕΜΠΤΗ 10:00-12:00, αίθουσα Διδακτικής Συλλογής

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας