Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εκπόνηση εργασιών στην ιστορία

  • Κωδικός: ΦΙ0008
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Φροντιστήριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ρέα Ματσάγγου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 26
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό+εαρινό

Περίληψη

Το φροντιστήριο έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και σκοπός του είναι η υποστήριξη των τριτοετών φοιτητών του τομέα ιστορίας στην εκπόνηση εργασιών.

Στόχος του φροντιστηρίου είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές, μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις, τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας (π.χ. αναζήτηση και διαχείριση πηγών, τεκμηρίωση, βιβλιογραφία, ζητήματα δεοντολογίας).

Μέθοδοι αξιολόγησης: Φυσική παρουσία στα  μαθήματα και συμμετοχή σε ασκήσεις & συζητήσεις.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας