Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Τεχνικές κριτικής ανάγνωσης κειμένων

  • Κωδικός: ΦΙ0012
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Φροντιστήριο
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 26
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 χειμερινό

Περίληψη

Το φροντιστήριο προσφέρεται στους τριτοετείς φοιτητές της κατεύθυνσης ιστορίας του ΙΑΚΑ. Σκοπός του φροντιστηρίου είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην κριτική ανάγνωση/μελέτη των πηγών της ιστορίας (δευτερογενών και πρωτογενών).

Μέθοδοι αξιολόγησης

Φυσική παρουσία στο μάθημα και συμμετοχή στις συζητήσεις και στις παρουσιάσεις (μια παρουσίαση κάθε φοιτητής). Το μάθημα δεν έχει τελικές εξετάσεις.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας