Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Λατινική Φιλολογία III

  • Κωδικός: ΦΛ0303
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Ελεύθερη επιλογή
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό

Περίληψη

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα ιστορικά έργα του Ιουλίου Καίσαρα (De bello Gallico, De bello civili). Το μάθημα περιλαμβάνει μία γενική εισαγωγή στη ρωμαϊκή ιστοριογραφία (είδη, εκπρόσωποι, χαρακτηριστικά), ανάλυση της δομής και επισκόπηση του περιεχομένου των ιστορικών έργων του Ιουλίου Καίσαρα. Μελετώνται αντιπροσωπευτικά κείμενα, με έμφαση στη γλώσσα, το ύφος, το ιστορικό, ιδεολογικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας