Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ΙV

  • Κωδικός: ΦΛ04.1
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Ελεύθερη επιλογή
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα επικεντρώνεται στο έργο του ιστορικού Θουκυδίδη, ξεκινώντας από τα βιογραφικά του δεδομένα και προχωρώντας στις επιδράσεις –τις πολιτικές, τις φιλοσοφικές, τις ρητορικές– που δέχτηκε. Συνοψίζοντας το πνευματικό υπόβαθρο της εποχής του, το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της ιστορικής μεθόδου του Θουκυδίδη. Επιμέρους θέματα: το χρονολογικό σύστημα που επινόησε, η φιλοσοφία της ιστορίας που εισήγαγε (όπως αναδεικνύεται από την Αρχαιολογία, 1.2-19) κτλ. Το μάθημα δεν παραλείπει να εστιάσει στο ιδιαίτερο λογοτεχνικό ύφος του ιστορικού και σε θέματα όπως οι δημηγορίες του. Μελετώνται τμήματα της Ιστορίας, όπως η Αρχαιολογία (1. 1-19) ο Επιτάφιος (2. 34-46), και η περιγραφή του λοιμού (2. 47-54).

Τὸ μάθημα ἐπιδιώκει νὰ εἰσαγάγει τοὺς φοιτητὲς στὴν Ἀρχαία ἑλληνικὴ ἱστοριογραφία καὶ εἰδικὰ στὶς πνευματικὲς καταβολὲς καὶ τὶς ἐπιδράσεις ποὺ δέχτηκε ὁ γνωστός ἱστορικὸς καὶ συγγραφέας. Στοχεύεται ἡ ἐξοικείωσή τους μὲ εἰδικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἔργου του (τὸ χρονολογικὸ σύστημα ποὺ ὁ ἴδιος ἐπινόησε, τὸ ἐξαιρετικὸ λογοτεχνικό του ὕφος, τὶς δημηγορίες του κτλ.) Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ μαθήματος, ἀναμένεται ὅτι οἱ φοιτητὲς θὰ γνωρίζουν τὴν ἐπίδραση τοῦ πνευματικοῦ περίγυρου στὸ ἔργο τοῦ Θουκυδίδη καὶ ὅτι θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἑρμηνεύσουν καλύτερα τὴ σκέψη του. Τέλος, βασικὸ στόχο ἀποτελεῖ ἡ καλύτερη κατανόηση τοῦ ἀπαιτητικοῦ αὐτοῦ κειμένου τῆς ἀττικῆς γραμματείας.

Η τελική εξέταση του μαθήματος δύναται να περιλαμβάνει: (α) θέματα Εισαγωγής – (β) τμήμα του πρωτότυπου κειμένου (από τις παραπάνω ενότητες ) το οποίο να μεταφέρει ο φοιτητής στη νεοελληνική – (γ) σχολιασμό επί του κειμένου – (δ) γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις.

Προτεινόμενες μεταφράσεις των Ιστοριών του Θουκυδίδη από τις οποίες μπορεί να μελετήσει ο φοιτητής:
Άγγελου Βλάχου, Θουκυδίδου Ιστορίαι, Αθήνα: εκδόσεις Παπαδήμα

Συγγράμματα

  • Hornblower S. (2006): Θουκυδίδου Ιστορίαι (μετάφραση Φωτεινή Πετίκα, επιμέλεια Αντώνης Ρεγκάκος), τ.1, Θεσσαλονίκη: University Studio Press
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας