Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Φύλο και μετανάστευση : μορφές κινητικότητας και πολιτικής συγκρότησης στον 20 αι.

  • Κωδικός: ΙΣ1531
  • Κατεύθυνση: Ιστορία, Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Οικονομική ανάπτυξη και «υπανάπτυξη», νέες τεχνολογίες και νέα οικονομία, άτυπες μορφές εργασίας, σωματεμπορεία, πορνεία, συγγενικά δίκτυα, διεθνικές κοινότητες και νέα κοινωνικά κινήματα: μια σειρά φαινομένων που χαρακτηρίζουν τη μορφή της οικονομίας, της πολιτικής και της κοινωνικής και πολιτισμικής συγκρότησης του 20ου αι. συνδέονται άμεσα με το φαινόμενο των μαζικών μετακινήσεων και μεταναστεύσεων και με το ρόλο των έμφυλων σχέσεων στη διαμόρφωση και τη λειτουργία μεταναστευτικών ρευμάτων. Αντικείμενο του σεμιναρίου αποτελεί ο ρόλος των έμφυλων σχέσεων στη συγκρότηση των συνθηκών της μετανάστευσης αλλά και του μετανάστη και της μετανάστριας ως πολιτικών υποκειμένων κατά τη διάρκεια του 20ού αι.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας