Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Τεχνολογία, κοινωνική θεωρία και κριτική στον 20ο αι.

  • Κωδικός: ΙΣ1541
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2012-2013 εαρινό, 2008-2009 εαρινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Η θέαση της τεχνολογίας μέσα στην πλούσια κειμενογραφία της κοινωνικής θεωρίας και της κριτικής σκέψης, όπως αυτή συγκροτήθηκε στη διάρκεια του 20ου αιώνα, αποτελεί το αντικείμενο του μαθήματος αυτού. Θα εξεταστούν σχολές και διανοητές από το μεσοπόλεμο έως και τη δεκαετία του 80, με βασικό στόχο την κατανόηση των ιστορικών όρων παραγωγής μιας μείζονος ‘αντιτεχνολογικής’ διανοητικής παράδοσης, η οποία συνδέθηκε άμεσα με ορισμένες από τις πιο ριζοσπαστικές στιγμές του φιλοσοφικού αλλά και του πολιτικού στοχασμού στον 20ο αιώνα.
Το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε φοιτήτριες/ές που παρακολουθούν το πρόγραμμα της κατεύ­θυνσης Ιστορίας, ιδίως σε όσες ή όσους ενδιαφέρονται για τη νεότερη Ιστορία.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας