Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Γυναίκες και εξουσία στο Βυζάντιο

  • Κωδικός: ΙΣ1941
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2006-2007 εαρινό, 2005-2006 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα δεν θα διδαχθεί λόγω περικοπών του προϋπολογισμού.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας